Olacağına bak! Ve biliyorsun değil mi, yazmadım mı yazmam, berbat berbat neredeyse hep karavana. Yorulmamam lazım, birkaç saat dükkân ve sabah bitirdi. İnan kendime ettiğim küfrün hadi hesabi yok