Dün akşam bu belgeseli bir kez daha izledim

VE…
Kahpedoğanı, stratejisini daha iyi anladım!

İzlemek isteyenlere çok dikkat ile izlemelerini tavsiye ederim…
SÜREKLI…
Beyin hareket halinde olacak, düşünecek…
Kıyaslayacak Tayyipistan ile!
“I say we must act, NOW!*”

Vay baltalı ilahlar vay…
Muşta (çekiç, balyoz)
Kurşun(!)

Her şey mümkün…
Evet, yumruk falan yetmiyor artık. Böyle araç ve gereçlerle saldırıyoruz birbirimize…
Hele trafikte!

Demokratik sistemlerde, yönetenin, yönetimde bulunanın yönetilen ile yakın ilişki içeresinde olması önemlidir, yok önemli değil hayatidir. Kendisi açısından yaşamsaldır geniş kitlelere erişmesi.
Bu durum, bu olgu özellikle popülist akımlar için çok önemlidir, özgür, düşünen ve araştıran, doğruları halka aktarmaya çalışan basın mensuplarının baypas edilmesi. Tek düze beslenme gibi…
Haberler, bilgiler bir kaynaktan gelmeli ve halk SADECE bu kaynaktan beslenmeli!

Fake news…
FAKE…
Evet, halk ile doğrudan iletişim, ulaşılan geniş kitleler…
Plebiszit (plebiscitum Halk Oylaması, halkta kanaat oluşması. DIKKAT Latince plebis “basit halk” yani eğitimsiz, cahil. Scitum karar) için çok önemli…
Yandaş ve yoldaşı hizada tutmak, safları sıklaştırmak…
Bu yüzen Bay Pezevenk sürekli televizyonlarda…
Küçük, basit psikolojik oyunlardır bunlar. Basit oyunlar…
Basit insanlar için…
“Bizim ki” Social Medya SuperStar değil ama ekran imparatoru…
Henüz o gelişmişlik aşamasına gelemedi…
>>> DIKKAT DIKKAT DIKKAT <<<
Bizler, olağan, sıradan akıl ve mantık sahibi insanlar için > deli saçması < gibi gelen laflar…
Söz ve eylemler, hani kafa karışıklığı dediğimiz…
Beynin düğümlenmesi…
İşte bu durum aslında herkesin nabzına göre şeker söylemidir, söylemi…
Yani kendi yandaş ve yoldaşının anladığı dildir!

Bu söylem şekli günümüz icadı değildir…
Temcit pilavı gibi ısıtılır, ısıtılır yeninden önümüze konur…
Nakarat hep aynıdır…
Bilmeyenler…
KANAR!

Amerika First…
Türkiye, Türklerindir gibi parolalar hep bu düşünce manzumesinin bir eseridir, ETKILIDIR…
İşte demokratik sistemlerin en büyük zaaflarından birdir bu durum…
“Doğru kişi” VE halk yığınları…
SÖZDE…
Halk adına, halk dili ile konuşanlar ve düzen diye bir şey kalmaz…
Çünkü bu gibi yaratıkların tek düşündükleri kendi ikballeridir, kendi menfaatleri.

Strateji…
Kendini olduğundan güçlü, olduğundan büyük göstermektir…
Yani…
Gerçekler ile, yalın gerçekler ile ilgisi olmayan bir durumdur…
Güzel bir örnek olarak Putin’i ele alabiliriz, Doğu Almanya’da duvarın yıkılması…
Hatırladınız mi?

Putin…
O zamanlar Berlin’de, KGB (eski Sovyet istihbaratı) sorumlu yöneticisi…
Almanlar binayı basmak ister, CESARET…
Evet bu gibi kişilerin en büyük özellikleri arasında cesaret vardır…
Onda…
Bu olguya cahil cesareti diyemeyiz, mevcut durumdan vazife çıkarmak…
Evet, doğru anlatım bu olsa gerek. Çıkıyor Almanların karşısına ki bir öncesi Doğu Alman istihbaratını basanlardır bunlar ve der ki:
“Emrimdeki insanlar çok iyi silahlanmıştır VE kesin kararlıdırlar bu binayı korumaya”
Bunun üzerine Almanlar geri çekilir!

Kendini olduğundan güçlü göstermek, halbuki durum Putin için hiç iyi değildi!

Bu durumu, güncel Türk ekonomisi ile kıyaslayabiliriz…
Bay Pezevenk söylemi “Ekonomimiz çok iyi(!)”
İyiyse…
Piyasaların bu durumu ne?
Yazmıştım geçenlerde, SÜRDÜRÜLEMEZ…
Evet, Merkez Bankası müdahaleleri, REPO falan…
Günü geçiştirme, günü kurtarmadan öte eylemler değildir, OLAMAZ…
Günü kurtarıyorlar sadece, bugünden yarına ayakta kalmaya çalışıyorlar…
Benim gibi!


* Roosevelt

Putin und die Deutschen

izle