Kadın

Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslayan varlık…
Kadının, kadına ettiği…
Kadın mazoşizmi.

Allah var yukarıda, yazmışımdır defalarca…
Kadın…
Ceylan gibi olmalı diye, benim kadınım, bana kadın olan…
Bencilliğin bizzat-i kendisi…
Yine…
İspanyol kadınları örnek oluyor dünya kadınına…
Türk kadını, Türkün kadını nerede?
Almancan varsa izle:

https://www.arte.tv/de/videos/079476-004-A/re-der-grosse-frauenstreik/

https://www.arte.tv/de/videos/078145-000-A/embrace-du-bist-schoen/

Allah cümlemizi korusun

ABD…
Doğrudan Rusya’yı tehdit ediyor, Suriye’ye saldıracağız diye…
Rusya cevap veriyor, ambargolarını deleceğiz!

Soruyorum…
Niye???

Bunu yazmadan gitmeyeyim dedim, çok güldüm

Zor bir insanim, çok, çok, çok zor…
Vesselam…
Erkek, kadına her zaman zahmet!
NOKTA

Kardeş bile, evleneli yıllar olmuş…
En son beraber gittik Nizza’ya, orada dedi yani buna benzer, hatırlamıyorum tam:
“İnsana oturmaya fırsat bırakmıyor!”

Oldum olası böyleydim, hayatım ACTION!!!
Oturamam oturduğum yerde…
NOKTA

Gideceğim ya Tayyipistana, annem geldi bu sabah odama bende seninle geleceğim…
İyi gel dedim…
Çıktım odamdan, hemen karşım mutfak, annem orada…
Dedi: “Madem gideceksin…”, Kuledibini kast ediyor “beraber gidip şu işi hal edelim”
İyi dedim. Ben gidiyorum …, çocuğu ne zamandan beri ihmal ettim!
“Daha gitmedin mi?”
Yok. “Bak herkes tek tek ölüyor, bende ölürüm yakında işin azalır!”
Allah korusun anacığım, bende gelirim en kısa sürede arkandan…
“Yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, istemem. Allah korusun sen kal kaldığın yerde!”

Ama bir söyleyişi var, duymalıydınız…
😊
Dedim…
Korkuyorsun değil mi seni orada da koştururum diye…
Başladı gülmeye, ama nasıl kıkırdaya kıkırdaya…
Kadın olmak zor be…
İyi ki kadın olarak gelmemişim dünyaya!
😊

Zamanlama önemli, bilerek BEKLEDIM

Atatürk…
Ve kadın. Atam beni hiç yanıltmadı!

BILIYORDUM…
Eninde sonunda gelip dayanacaktı bamteline, eninde sonunda…
KADIN ve GENÇLIK?

Hangi millete var bizden başka 19 Mayıs?

Gir bak arşivlerime, daimî konum kadın ve gençler…
Atatürk gibi bir meşale, bir güneş varken neyleyim ampulü?
Artık konu geldi dayandı, gençlik inancını yitirdi…
Allah var din yok deme noktasına geldi, kadın…
Dayaktan, ölmekten, öldürülmekten bıktı…
İnsanlar önünü göremez oldu, tartışma başladı…
ÇOK MUTLUYUM!

Bugün…
Eyyy Türk kadını, Türkün kadını benden bekle, bekle art arta gelecek derlediklerim!

Duygu Hanım ile başlayalım:

KADIN YOKSULLUĞU VE İKİNCİL İŞGÜCÜ

“Yoksulluk, çok boyutlu, ölçülmesi zor, göreceli bir kavram olup hem ekonomik hem de ekonomik olmayan ihtiyaçları yeterince karşılayamama durumudur. Ayrıca hastalık, sakatlık, ölüm, doğal afet gibi ekonomik durumu etkileyen riskler de yoksulluğun daha fazla hissedilmesine yol açarak güvenlik ihtiyacını doğurmaktadır. Başka bir ifadeyle yoksulluk, ekonomik olduğu kadar sosyal ve manevi nitelikteki ihtiyaçları da kapsadığı için, hem ekonomik hem de sosyolojik bir sorun halini almaktadır. Yoksulluğun en temel nedenlerinden biri, artan milli gelirin bireylere yansıtılmasında meydana gelen adaletsizliktir. Günümüzde gelişmişlik derecesi ne olursa olsun tüm dünyada yoksulluk sorunu çözülmesi gereken öncelikli sorun halini almıştır. Dünyada ve Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar, ekonomik ve politik istikrarsızlıklar yoksulluğu derinleştirirken sosyal eşitsizliği de arttırmakta ve bu olumsuzluklar en çok kadınları etkilemektedir. Toplumun kadını sadece bir ev kadını olarak görmesi, kadının işgücüne katılımını sınırlamakta, ekonomik ve sosyal güvensizliğe itmektedir. Cinsiyete dayalı bu işbölümünde kadının temel görevinin iyi bir ev kadını, iyi bir anne, iyi bir eş olmak olarak görülmesi çalışma hayatına girerek para kazanmasında ikincil statüde kalmasına neden olmaktadır. Ev içinde yapılan çalışmaların hiçbir ücrete ve sosyal güvenliğe tabi olmaması da kadın emeğini değersiz kılmaktadır. Kadınların bazı işlere alınıp bazı işlere alınmamaları, ücret ayrımcılığı, işe girişte ve işyerinde farklı muameleye tabi tutulmaları, işten ilk çıkarılan olmaları gibi sorunlar da kadınların çalışma hayatına dahil olamayıp, enformel sektörlerde çalışmalarına neden olmaktadır. Kadın yoksulluğunun oluşmasında en önemli etkenlerden biri de insani gelişmenin sağlanamamasıdır. Türkiye’de kadının İnsani Gelişme Endeksi değeri oldukça düşüktür. Bu oranı geriye çeken unsurların başında eğitim gelmektedir. Kadınlar eğitim olanaklarından tam olarak yararlanamamaktadır. Bu durum kadın ve dolayısıyla çocuğun yeterli ve doğru bir şekilde eğitilememesine neden olmakta, gelişmeden yeterince pay alamaması sonucunu doğurmaktadır. Kadının eğitimine yeterince önem verilmemesi gelir dağılımında var olan eşitsizliği daha da arttırarak yoksulluğun derinleşmesine yol açmaktadır. Çalışma hayatında istihdam imkanının, işgücü verimliliğinin arttırılabilmesi ve dolayısıyla yoksulluğunun azaltılabilmesi için kadının eğitim oranının yükseltilmesi, kaynak ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Yapılan çalışmada cinsiyete dayanan eşitsizliğin üzerinde durulacak, kadın yoksulluğunun nedenleri ve bunun önüne geçebilmek için tutarlı politikalar sunulacaktır.“

Ingilizcesi:

“Poverty is multi dimensional, relative concept that is difficult to measure and is a situation can’t afford the requirements both as economic end as non economic. In addition illness,disability, death, naturel disasters as well as the risks that affect the economic situation, cause the povertyfurther and its generate safety need. In other words poverty is become a problem both as economics as social and sprituel qualifications. One of the basic reasons of poverty is, inequity taken place to sharing the increasing income to the person. Nowadays, poverty problem become a prior problem need to be solved in any case of the development degree in a whole world. Economical politics, economic and political unstabilities implemented in Turkey and world, deepen the poverty and increase the social inequality and these negations affect the women in a maximum degree. Society see the women only as a hausewife, good mother, goog wife in division of labour based on gender, causing a secondary status in business life and earning money. No cost studies and social security in the House, of course, also for the support of women makes it worthless. Some women prefer not to be imported into some stuff, wage discrimination, it is subject to different treatment in the workplace and at the entrance of the eclipses, they extracted the first work and issues such as women’s work in the informal sectors, not included in the working life. One of the most important factors in the formation of women’s poverty in the absence of human development. The value of the human development index of women in Turkey is quite low. This ratio of the elements at the beginning of the training that comes back. Women benefit from training opportunities fully. I n this case, women and hence the child enough and accurately enough to share the development of education cause inability of improperly. There’s not enough emphasis on the education of women is increasing poverty, inequality in the distribution of income, further deepening. Methodology of labour productivity and employment and working life, thus increasing the proportion of women’s education, crucial resource poverty and opportunity equality is required. The study will focus on gender-based inequality, women’s poverty will be presented in a consistent policy to forestall the causes and that.”

Kaynakça:

http://dergipark.gov.tr/ssrj/issue/31284/335004

TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM*
Türkiye Beşerî Ve Ekonomik Coğrafyasi
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI 2008–2013
Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi


Ne aradığını, nasıl arayacağını bileceksin…
gender studies…
gender statistics mesela…
Uploadlar bir – iki gün sürebilir…
Orada kadın psikolojisi isimli bir kitap var, O SANA

incele

Sabah gözümü açar açmaz dünyada ne oluyor ne bitiyor genel bir fikir edinirim

Diplomatik dil gereği dolaylı olarak söylenecek sözler >>> doğrudan <<< söyleniyor…

Rusya, son yıllardan, uzun yıllardan beri ILK DEFA üçüncü dünya savaşından daha doğrusu bir atom savaşından söz ediyor!!!
Avrupa, eli mahkum…
AB(D) hizasında. Dünkü kapanış itibarıyla Euro 5.08 Tayyip Lirası arasındayken açılışla birlikte 5.10 ile 5.12 arasında seyir etmekte. Sanırım bu veriler ışığında çok fazla söz etmeme gerek yok değil mi? Sadece düşünmenizi istediğim > bir şey < var…
Bir, Allah korusun > atom savasını < göze alabilecek kadar önemli ne olabilir?
Benim yola çıkış noktam ki >>> şimdi yanıldığımı anlıyorum <<< kurulacak bir Kürdistan…
Ki Israil menfaatine…
Musul, Kerkük gibi petrol havzalarıydı, yeni kurulan bir devlet bebek gibi…
Yardıma muhtaç…
Işın içinde, hani büyük oyun diye tabir edilenin altında sizce ne yatıyor olabilir?
Suriye tarihi ve staratejik acidan önemli bir ülke AMA bir atom savasini göze alabilecek kadar öneme sahip değil!

Peki…
Ne olabilir bu değer?
İki ip ucu…
Türkiye, Fırat ve Dicle…
Ve tabi çağdaş dünyanın en büyük derdi ENERJI!

### çok önemli bir bilgi ###
Dün haber aldık ki buradan da takip edebiliyorsun bir noktaya kadar…
Tayyipistanda…
Dövizle, ekonomiyle ilgili çıt yok!

Borsanın açılışını bekliyorum, ondan sonra diyeceğim diyeceğimi

Yeni sünnet olmuş çocuk gibiyim…
Ufacık, ufacık adımlar. Bacaklarımı ayıramıyorum birbirinden, her tarafım çok ağrıyor…
Bu yüzden de bu kadından ayrılmak istemiyorum, bakma bağrıp çağırıyor ama bizleri ancak öyle “adam” ediyor.

Annemin kalp kapacıkları, verdiği ilaç 23mg…
Benim ki 47mg…
Düzensiz kullandığı için kıyametleri kopardı, kan aldı…
Dedi bir ay sonra KONTROL edeceğim, yine kan alacağım…
😊
Annem tutuştu, ilaçlarını düzenli kullanıyor. Birde benim kanıma baksa…
Kendi elleriyle öldürür her halde!

Sadece ağrı kesici…
Değer vermiyorum ki kendime, canıma. YOK…
Sadist değiliz, kendi kendine işkence etmekten zevk alan…
Normal halimizin aksine, annem ve ben kendimize hiç bakmıyoruz.

İhmal ediyoruz KIII ihmalci insanlar değiliz ama sadece canımıza karşı böyleyiz!