>>> Ve Korona hakkında “en son bilimsel” veriler <<<

Dünya çapında araştırma yapan 170 tim…
AMA…
Bugüne kadar geliştirilebilenler…
Büyük bir ihtimal ile SADECE insanlığın bir bölümüne yardımcı olabilecek…
YANI…
Genel bir aşı ihtimali görünürde yok.

Sonuç…
Hani psikoloğum diye ortalıkta arzı endam edenler var ya…
Çekmece sapıkları…
Heyyy millet, insan, insan…
Psikolojisiyle bile tek(!)

Kişiye ÖZEL tedavi, kişiye özel…
Herkesin nabzına göre şeker!

*

Bende Ona yordum…
Kesin gibi…
Bir gün düşünme izni istemiş, DayDay…
Valide, hanım…
Kafayı yiyeceğim!

HEPSI bugün…
Tesadüf olabilir mi, ölmüşlerim…
Beklediler beklediler…
Bu gece…
Kaç kez > ispatlamadım < mı?
Valide…
Altıncı his dedikleri ki…
Öbür dünya, ITIKAT…
IMAN…
Öbür dünya diye bir şey var…
VE…
Kur’an’da bile yazar, Onlar…
Allah izin verdiğince görüyorlar bizleri!

Allah Kur’an’da Niçin “Ben” Demiyor “Biz” Diyor ?
Niçin Allah “ben” demiyor da “biz” diyor. Dilerseniz cevabı maddeler halinde öğrenelim:

1- “Biz” tabiri meliklerin ve sultanların tabiridir. Onlar sözlerine ya da mektuplarına başlarken “Biz ki…” diyerek başlarlar.
Zira bu ifadede haşmet ve büyüklük vardır. Allah’ta ezel ve ebedin sultanı ve padişahıdır. Elbette haşmet ve büyüklük ifade eden “Biz” tabirini “Ben” tabirine tercih etmesi azametinin şanındandır.

2- Allah, Kur’an’ın indirilmesi gibi, meleklerinde içinde bulunduğu ve onların vasıta olduğu işlerde “Biz” der ki, bununla, zatı ile birlikte o icraatta vasıta olan meleğe de işaret edilmiş olur.
Mesela “Kur’an’ı biz indirdik” dediğinde “Biz” ifadesinin açılımıyla ayet şöyle anlaşılır: “Kur’an’ı ben, meleklerim vasıtasıyla habibime indirdim” Ya da “Biz gökten bir su indiriyoruz” denildiğinde, yağmur damlalarını indirmekle görevli olan meleğe de dikkat çekilmekte, melek de bu ifadeye dâhil olmaktadır.
Ancak bu meleklerin tesirde hiç bir müdahaleleri yoktur. Çünkü tesiri hakiki sahibi ancak Allah’tır.

3- Genelde yaratılışın anlatıldığı ayetlerde Allah “Ben” der. Mesela “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” ayetinde olduğu gibi.
Ancak yaratılışın anlatıldığı bazı ayetlerde de “Biz” tabiri geçer. Bununla kastedilen ise o anda meleklerin o yaratılışa şahit olduğu ve orada bulunduğudur. Bu ifadeyle Allah kendi sözüne melekleri şahit yapmaktadır.

Mesela “Biz yeri, göğü ve içindekilerini yarattık” denildiğinde, Allah’ın bu yaratmağı tek başına yaptığı ve bunları yaratırken meleklerin hazır ve şahit olduğu anlaşılır.

###
Ölen bir kişi, hayatta olanların hâllerinden haberdar olabilir mi?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), Bedir savaşında müşrik ölülerine seslendiği, onlarla konuştuğu ve onların, kendisini duyduklarını haber verdiği (Buhârî, Cenâiz, 86; Müslim, Cenâiz, 9); yine kabir ziyaretinde bulunanların orada medfun bulunan ölülere selam vermelerini tavsiye ettiği, ayrıca kendisinin de Baki’ kabristanına giderek orada medfun bulunanlara selam verdiği (Müslim, Cenâiz, 102) sabittir. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, dünyada yaşayanların yapmış oldukları amellerin ölmüş akraba ve yakınlarına gösterileceğini ve iyi amellerine sevinip kötü amellerine de üzüleceklerini haber vermiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, IV, 129). Bazı İslam âlimleri, bu hadislere dayanarak, ölülerin hayatta olanların hâllerinden Allah’ın izin verdiği ölçüde haberdar olabileceklerini ifade etmişlerdir.
###

Hep derim…
Allah…
Kuluna anlamayacağı şeyleri buyurmaz, aklına sor…
Yüreğine sor…
Vicdanına…
Ona göre hareket et.

Hadi ben gittim

*

Almanya, Korona… İlginç şeyler(!)

INAN BANA…
Göt bunlar, dünyadan bir haber!


+

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.