ÖRGÜTLENME üzerine

Studio Berlin…
Yorumumu silmeleri ihtimal dahilinde. Bir konu üzerinde araştırma yapıyordum. Evlat için…

Iş dünyası başta olmak üzere medya, iletişimin her türlüsüne…
ZOR kardeşim bizim işimiz çok ZOR!

Kanalı açman lazım yorumu görmen için!
>>> https://www.youtube.com/watch?v=1BqP4xICHn0 <<<

İyi değilim kadın, iyi değilim. Kaçıncı düzeltmeyi yapıyorum