Milliyetçilik üzerine

Milliyetçilik bana göre ve eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü doğru anladıysam…
Onu yüreğimde his ettiğim gibiyse, rahmetli…
O ve arkadaşları, geçmişten günümüze bu vatan, bu millet için can alan ve can veren insanları doğru his ediyorsam, ilkelerine, inandıklarına birazcık olsun adapte olabiliyorsam…
Milliyetçilik…
Faşizan bir temele dayanmayan, yani kendi ırkını, dinini, kültürünü, tarihini, diline, özellikle dilini önemseyen, manevi değerlerini, diğer toplumlardan üstün görmeyen AMA aynı zamanda bunlara liyakatli önemseyen bir anlayıştır.

Milletler cemiyetinde…
Diğer toplumlar ile birlikte, onlarla göz hizasında insana laik olan bir şekilde bir yaşam…
İnsanca, insanlar ile birlikte!

Bağımsızlık ilkesi, düşüncesi bunun açıkça bir ifadesi değil midir?