Israrla, hala ya hala

Özellikle Fransa’dan…
DNS Lookup…
Benim ben, Önder!

Saklamam, gizlemem kendimi…
Rumuz, NickName kullanmam…
İnatçı…
İnatçı keçi…
İnatçı bir sevdiceğim var, af et, salt bir benzetme…
Keçisin, keçi AMA…
Kadında katır gibi inat var, çok eski bir resmim vardı, internette sadece bir tane…
Olurda tanıyamazlar beni diye güncelledim, eski resmi sildim…
Internet unutmaz diye bir şey yok!!!!!!!!!!!!!

Unutturmasını bilirsen unutturursun yoksa ardında, peşinde bir inatçı keçi!

Rica etmiştim sildi, yine koymuş…
Yok arkadaş, millet cennete yetmiş yedisiyle nasıl baş edecek bilmiyorum…
Ben burada, yeryüzünde altısıyla baş edemiyorum…
Dur ya, sendeee…
Harem kurmadım, kimileri gibi Osmanlı özentisi değilim…
Bir hanım bir sevdiceğim, yeter de artar bile…
İhtiyarladım kardeşim ih-ti-yar-la-dım…
Diğerleri de bana ait ama farklı şekilde…
Lütfen inatçı keçim, sevdiceğim…
O resmi siler misin?

Vazgeçmem!!!!!!!!
Sen…
Benimsin!