Inimicus deus*

Evet…
Bunlar deyyus1, Latincede deus farklı bir anlam taşıyor…
İkisinin de okunuşu bezerdir…
😊
İnan bana bunlar tanrının düşmanları.

* Latince: Feind Gottes, Allah’ın düşmanları
1 karısının ya da kendisine çok yakın bir kadının namussuzluğuna, erkeklerle düşüp kalkmasına göz yuman, aldırmayan kimse anlamında sövgü sözü.