Bayağılığın… dayanılmaz hafifliği! INAN her şey için geçerli! Ya bir Kasımpaşalıdan daha ne bekleyebilirsin, zihniyetten?

Yok…
Yeminle okumakla, diplomayla falan ilgisi yok…
Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok…
Nice elbiseler gördüm içinde insan yok!
Mevlana Celaleddin Rumi

Temel eğitimle, görgüyle, aileyle…
Karakter ile ilgili…
Basitlik demek istemiyorum, bayağılık…
Cuma gazete yazdı millete %4 kendilerine yüzde elli küsur zam…
Ve bunlar insan, yerli ve milli öyle mi?

Papazi oku


+


+

Hiç iyi değilim kadın, hiç iyi değilim…
Yaşamak istemiyorum…
Gitmem lazım, gidemiyorum!