Bilmem duydun, dikkatini çekti mi?
Hani Rus, Iran ve Tayyipstan bir araya geldi Suriye için anayasa…
Allah belamı versin yalanım varsa…
Türkiye Cumhuriyeti için bu aklımdan geçmişti, her kim kazanırsa kazansın seçimleri…
İktidar onlarda mı?
TAMAM…
Ama muhalefet, parlamentoda değil “en azından” ana muhalefet iktidarda OLACAK SÖZ SAHIBI…
Örneğin dişileri bakanı, sanki koalisyon misali mi?
EVET…
Yani, iktidar her hâlükârda en azından ana muhalefet partisiyle anlaşarak…
Adımlarını atmak ZORUNDA kalacak.

Çokkk kaba bir tarifi, ana hatlarıyla:

Bu gibi bir sistemin ne gibi avantajları var?
Bir:
Mümkün olan en geniş halk temsili…
Ana muhalefet ve iktidar…
Yani temsili demokraside halk iradesinin en geniş anlamda temsil edilişi.
İki:
Ben yaptım oldu…
Diyemez artık kimse, hiç kimse…
Orta yolu bulmak zorunda. İnan o uç veya bu uç değil…
Ortası en güzeli.
Üç:
Başarı veya başarısızlık durumunda…
Ağırlık tabii ki iktidar sahibinde, sorumluluk AMA iktidar ANLAŞMAK zorunda…
Bir nevi ZORUNLU azınlık hükümeti gibi…
İkisi de sorumlu, mevcut sistemde birbirlerine atıyorlar sucu…
Yok iktidar suçlu, yok muhalefet halatlı. Ne bu ya, çocuk oyuncağı mı?
Bugün bu durumlara düşmemizde muhalefetin hiç mi sucu yok?
Dört:
Old School…
Ki en önemli nedenlerden biri, konuşacak, tartışacak…
Anlaşacaksın!
NOKTA

Vesaire, vesaire…
Taslak aklımda. Dezavantajları yok mu sistemin, var tabii…
Kaleme almam lazım, kaleme!

Anlaman için önerdiğim sistemi…
Mevcut durumda muhalefetin ÖNERI hakki var…
Önerir, kabul edilir edilmez…
Muhalefet cani isterse, güçlü bir muhalefetse halka anlatır…
Halk…
Koyun değil de halksa, hesap soran, sorar…
Vakti geldiğinde. Ne biri ne ötekisi…
Bırak Türkiye’yi, birçok demokrasilerde mevcut mu…
Hadi kimi yerde halk gerçekten hesap soruyor ama genelleme yapabilir miyiz?
HAYIR!

Ama benim önerdiğim sistem içeresinde…
>>> orta yolu bulmak zorundalar, ZOOO-RUN-DA <<<

Inan bana, kapitalizm…
Komünizmi yendi AMA şimdi kendisi çok ciddi sallantı içeresinde…
İdeolojisi, ekonomik ve ekolojik öğretisi ile çok ciddi sarsıntı geçiriyor…
Ya Çin “SosyoKapitalizm” sistemi gibi bir sisteme geçmek zorunda kalacak dünya…
Veya demokraside ciddi ayarlamalar, güncellemeler yapmak zorunda kalacak.

Anahtar kelime çoğunluk değil çoğulculuk…
AMA temsili değil gerçekçi ve HIS EDILEBILIR bir düşünce ve yönetim şekli değişikliği ile!