Medine müdafaası

Sayın Çölaşan konuyu gündeme getirdiğinden beri aklımdan çıkmaz…
“EMINIM”, HATIRLIYORUM sanki…
Gördüm ben bu filimi, gençliğimde izledim gibi…
Günlerden beri arıyorum, kim çevirdi, adı neydi hatırlamıyorum…
Arıyorum körü körüne.

Osmanlıya olan öfkem, kızgınlığım, kırgınlığım nedendir, hiç merak ettiniz mi?

Nedeni neden eden ben…
Hep yazarım, hep söylediğimdir, neden, neden, neden?
Sorarım kendime, cevabını bulana kadar da rahat etmem…
Mesela altmış yediden, elli sekize…
Neden…
Dürtüdür, gerekçedir, vesile…
Nedenini öğrendim zaman benim için konu kapanır, yeni soruların, nedenlerin cevabını aramak üzere yola koyulurum.

Dur durak bilmem…
Bir gezgin, bir arayan…
Sorular ve cevaplar, illa tatmin olacağım. Evet, tatmin…
Beden nasıl tatmin olmak istiyorsa, ruhum, beynimde tatmin olmak istiyor…
Doymuyor…
Ne kadına ne doğru, güvenilir bilgiye!

Bazı istinsahlar var tabii ki istinsahlar kaideyi bozmaz…
Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet gibi…
Bak Kanuni Sultan Süleyman…
O mesela sadece bir insan, bilmem nesinin peşinden koştuğu kadar, hak arayan, imparatorluğa toprak üzerine toprak katan, AMA…
Ah keşke…
Bilmem nesine verdiği önemin onda birini yeniliklere, faydalı icatlara, halkın eğitimine verseydi…
Benim nazarımda, istisnalarım arasında yer almayı hak ederdi!
AMA YOK, hak etmedi, etmiyor hele ondan sonra gelenler, gideni aratan nitelikte…
Ah keşke…
Keşke Fatih Sultan Mehmet’in, MILYONDA biri kadar olabilselerdi!

Yasakladı biliyor musunuz O yasakladı!
Padişahımız, Efendimiz…
Sen çok yaşa, g.t kıllarınız şükrandır sana…
Kitap basmanın cezası ölümdü…
Gerekçesi…
Halkın ahlakını, örf ve edebini korumak(!)
One MINUTE PLEASE, ONE MINUTTTE…
Sen…
Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
DÜŞÜN biraz bakalım SENINLE ayni sonuca varacak mıyız?
Hiç düşündün mü, kendine hiç sordun mu, Peygamber Efendimiz sonrası…
İslamiyet’in altın çağı yaşanırken, yüzyıllar boyunca…
Neden “birdenbire” Müslüman yobazlaşmaya başladı?
Abu l-Hasan Ali Ibn Nafi, nağmı diğer Ziryab kimdir biliyor musun?
Avrupa’ya “medeniyeti” getiren insan…
Sadece yemek kültürünü Avrupalılara öğretmekle kalmadı, bilgiler eksik…
“Musikiyi” de öğreten kendisi.

Bak güzel kardeşim, dindaşım, vatandaşım…
Osmanlı Padişahlarının bir diğer “unvanı” neydi?
Halife!!!

Siyasi ve dini yönetim mercii…
Odağı kardeşim odağı, merkezi…
Bırak F. Gülleni bir tarafa, mahkemelerce tespit edilen irticanın odağı >>> AKP <<<
Ve bu odağın, organize suç örgütünün başı, çete başı Recep Tayyip Erdoğan…
O nasıl ki kendini her konuda bilirkişi ve yetkili sayıyorsa Osmanlı Padişahları da öyleydi…
Matbaanın yasaklanması…
Sadece Türk’ü etkilemedi, tüm Müslüman dünyasında etkisi altında bıraktı…
Bilgi alışverişi, yayılması, bilimsel kanıtlanmış bir gerçektir Avrupa…
Avrupalılar, dini ve kültürel, bilimsel matbaanın icadından sonra “Avrupalı” oldular.

Söyle…
Cevap ver bana…
Haklı mıyım haksız mı, Türkçe yerine Farsçayı…
Kur’an ki oku diye başlar, okuyup, öğrenmek, düşünmek yerine biat etmeyi, hurafelere inanmayı yönetim şeklinin merkezine alan…
Besbelli ki Vahdetinin sağ, Arap’ın, kör kütük cahil Arap’ın sol t.şağından düşen Osmanlının ve Osmanlı özentisi zibidilerin neresini sevip sayayım?

*Gayri Müslümlere bu yasak yoktu

Arabistanlı Lawrence
izle

OSMANLI DEVLETi’NDE YENiLEfiME HAREKETLERi (1703-1876)
oku