Siyaset…
Topluma, toplumsal yaşamında bir çerçeve çizer…
Buna ticari hayatta dahildir…
Çerçeve, tablonun kendisinden bile yamalıysa, ekten püften…
Hayır bekleme O toplumdan.

Evet…
Başta borsa olmak üzere ki değeri 91801…
Siyasi istikrasızlıktan, bilgisizlikten, sürekli kavgalardan, çekişmelerden toplumsal hayat ve ticaret ve ahlak ve eğitim ve huzur ve milli birlik…
Kısacası her şey etkilenir…
Böyle bir yönetimden, tepki ver tepki…
Direnişte diriliş var…
Sokaklar…
Türk milletini bekler!