Örgütlenmenin ne demek olduğunu anlaman açısından! Filistinlilerin, Hamas ve benzeri “örgütlenmelerle” şansı YOK

Evet, devlet olmanın gereğidir kurum ve kuruluşlar…
İstihbarat ikiye ayrılır:
Birincisi ki en önemlisi dış istihbarat…
İkincisi iç istihbarat. Adamlarda…
İkisi de işliyor!

izle

Çok dikkatli izle…
Siyasetçiyi anla, siyasetçi…
Dünyadaki tek insan kılığında olan…
Ne din ne iman ne milliyetçiliği – milleti olan yaratıktır…
Bu yüzden siyasetçi (politikacı) ile devlet adamı arasında ayrım yaparım. Çok yaşadım, çok gördüm bu gibi tipleri!