Hmmm

Frankfurt üniversitesi, sevindim keşif ettiğinize…
Bölgemizin önemli üniversitelerindedir…
Goethe Üniversitesi, muhtemelen siyaset bilimleri!

Sizlerde hoş gelmişiniz gençler…
Ülkemizin aydınlık geleceği…
Haliyle seviniyorum hepinize, hepinize…
Özellikle genç dimağlara, okuyup ileride kendilerine, ailelerine, vatanlarına…
Belki insanlığa faydalı olacaklara.

Söz İngiliz’den açılmışken…
Brexit…
Muhalefetin yeni referandum çağrısı, TABII İngiltere için çok daha iyi koşular ile…
AB şükür eder çıkmayacak diye, şükür…
İnan bana, yeter ki bitsin kâbus!

İngiliz siyaseti(!)

Ağzına alıyor ayakkabıyı, anla var bir derdi

😊
Aslında çok güzel bir şey…
Ama…
Önderin eşref ve eşek saatleri…
Gidiyorum Oma’ya!

PE-ZE-VENK…
Senin salaklığın senin aptallığının…
Senin cehaletinin bedelini ödüyor ülke…
Tıkanıklık sende…
Kabız, kalitesiz pezevenk!

Çit, NEFRET ediyorum yârdim istemekten

Gücüm ancak bu kadarına yetti…
Rahmetli Oma…
Onun zamanında araba vurmuş çite, bir iyice yamulmuştu. Dedim tamir ettireyim…
ISTEMEDI, öyle inat bir kadındı…
Şu anda EN SON derdim çit, ona gelene kadar neler var!

İyi kötü düzeldi, çok fazla belli olmuyor galiba

Dikkat edersen orta direk, tam birleşmedi, 2 -3 cm kadar aralık var, hala yamuk…
Ama eskisi kadar değil, söküp yapayım dedim…
Kuvvet…
Yetmedi, olduğu yerden, var iki buçuk kiloluk çekiç…
Kolum koptu.


Allaha çok şükür, çok şükür Allah’ıma…
Korktuğum olmadı…
😊
İnan çok endişelendim!

??? haberler vermiyor!

Ya korktum, gene şehit verdik sandım. Geçen gün, O ana – babalar, ben olsam ISYAN EDERDIM, ISYAN! Çünkü bu ölenler Tayyip pezevenginin ÖLDÜRDÜKLERI, O öldürdü, siyasi sorumlu O!

Çok acı sözler, çok acı AMA gerçek bu…
Etkisiz, tepkisiz koyun sürüsü!

Sadece ölüyoruz…
SADECE!

Evlatlar ölüyor, evlatlar!!!

Çobanlar öldürülmüş…
Allah…
Hepsinin taksiratını af etsin, Allah rahmet eylesin…
Kim bilir ne gördüler, PKK öldürdü…
Tayyip azmedici!

Özürlü demokrasi, sil baştan

Olmuyor kardeşim olmuyor…
33, 38 derecelerden…
8, 10 derecelere…
Bünye isyan ediyor, resmen soğuk, resmen!

Vakit…
Allah, çok şükür Rabbime her şey vermiş, veriyor…
Sağlık, vakit hariç!

Uzun uzun ve mümkün olan en basit şekilde anlatacaktım AMA…
Yok olmuyor, olmayacak…
“Özürlü demokrasiler” yani kusurlu demokrasilerin > karşılaştırmalı siyaset bilimi < tanımında ki yeri çok önemlidir. Bu tanım, halk tarafından MUTLAKA bilinmesi gerekiyor ki insanlar >>> gerçek demokrasilerle <<<; diyelim ki „Ileri“ demokrasiler arasındaki farkı bilsin. Buna göre siyaset bilimlerinde özürlü demokrasiler şöyle tarif edilmektedir:

Bu tür “demokrasilerde” seçimlerin, yani halk tarafından ortaya konan bir tercihin olmasıyla birlikte, DIKKAT > liberal demokrasilerin1 normatif2 temelleri* açısından aksadığı, < çeşitli kusurlar gösterdikleri için bunlara kusurlu demokrasi denir!

😊
Hiçbir şey anlamdınız değil mi?
Açacağım, anlatacağım…

09:00 / 08:00

Dolar 5,73
Euro 6,42
Çeyrek altın 421,03
Borsa 96811

LÜTFEN…
Burayı anlamaya çalışın, olmadı anlayana kadar tekrar tekrar okuyun…
YEMINLE, elimden geldiği kadar basite indirgemeye çalışıyorum, durumu tarif ederken “yalan – yanlış” olsa bile, anlamanız açısından, sonradan düzeltirim gerekirse!

Demokrasi kuramlarında…
EVET, siyaset bilimlerinde demokrasi kuramları vardır. Ta eski Yunana kadar uzanır bu düşünceler…
Tarif cabaları…
Durum tespitleri…
Olan ve olması gerekenler manzumesi, kuramlar(!)

Bugüne kadar bu gibi şeylerden söz etmediysem…
Vardır iki nedeni…
1. Demokrasinin ne olduğunu bilmeyen bir topluma demokrasi kuramları anlatılır mi?
2. EVLAT, evet evladın telkin ve teşvikleri neticesinde, güncel olaylar ışığında bu ihtiyaç hasıl oldu
Merkez Bankası Başkanı olayı güzel bir örnektir buna…
Çok kısa, konuyu dağıtmadan…
>>> Torba yasalar <<< gibi bir durumdur söz konusu olan. MB Başkanının, Merkez Bankasının işlev ve görevleri nedir?

Örneğin yedek akçe…
Merkez Bankası başkanının GÖREVI…
Piyasalara, aktörlere, piyasa ileri gelenlerine, kurum ve kuruluşlara…
Kendini beğendirmek değildir!!!

O…
Ve ekibi ülke namına, toplum namına…
Gelecek adına piyasalarda…
Denetim ve regülasyon (düzenleme) görevini üstlenir. Ülke ekonomisinde bir olağandışılık varsa…
Örneğin para basma, döviz piyasaya sürme veya satın alma gibi…
Siyasetin…
Yani yasama ve yürütme erkinin oyuncağı değildir…
Bağımsızdır…
Ülke ekonomisini gözetmekle görevlidir!
NOKTA

Dönelim konumuza…
Evet, demokrasinin olmazsa olmazı…
Yasama, yürütme VE…
Yargı…
Birbirine bağlı AMAAA birbirinden bağımsız işlemesi gereken erkler…
Gerekli hallerde birbirini denetleyen, düzelten…
Her demokrasinin TEMELIDIR, TEMELI…
Kaidesi, olmazsa olmazı!

Örneğin yargı…
VAR MI ARANIZDA, VAR MI?
Tayyipistanda…
Yargının bağımsız olduğunu iddia eden???

Yatay…
Ve dikey demokrasi…
Tayyipistan…
Bir “dikey demokrasi” ilerisi(!)

Yani…
Bağımsız olması gereken, kanun ve vicdanına karşı sorumlu olması gereken hakimler…
Alır talimatı…
Tepeden!

Kimi durumlar vardır, bazen…
“Talimat”
İşler aşağıdan yukarı, istisnadır ama bu gibi durumlarda vardır…
“Mahalle baskısı”
Hukuki açıdan.

Doğru olan…
Olması gereken “yatay demokrasidir” yargıdır örneğin…
Erkler, yanana. Yukarıdaki tarife uygun.

Konuyu şimdilik burada kapatıyorum, ileride…
Tekrar ele almak üzere.

Not:
Unutmadan, ben yargıyı örnek aldım…
Pezevenk diyecek bu kanun…
KANUN…
Kanun olacak, parlamento, muhalefet falan…
Etkisiz, TEPKISIZ…
Ondan sonra demokrasiden söz edeceğiz öyle mi?

1. Liberal demokrasi, ANINDA tepem atar. Tabii benim bu terimden anladığım ile evladın anladığı çok farklı AMA vaktimiz yoktu uzun uzun sohbet edip tartışmaya, yoksa DELILER ışığında ikna ederdim onu. Konuşsun hocaları ile…
Olaylara, gelişmelere bakış açısı farkı…
O kuramı ben pratiği (uygulamayı) tarif ediyorum. HER IDEOLOJININ birde ekonomik kuramı vardır…
Vardır kardeşim vardır…
O…
Öyle eğitmiş, öğretmişler salt kuramdan yola çıkıyor, ekonomik yansıması yok yani…
Bak kardeşim…
Liberal düşüncenin ESAS aldığı durum, sosyo – ekonomik açıdan…
Özgürlüktür…
Devlet…
Mümkün mertebe vatandaşın ne hayatına ne ticaretine, hiçbir şeyine karışmayacak…
Vay be, gel keyfim gel…
Ailem…
Herkesin kendine göre özgürlüğü vardır…
Kurallar çerçevesinde…
AMA…
Evde denetim mercii ‘de vardır!
NOKTA

### oku ###

13:45 / 12:45

Dolar 5,74
Euro 6,44
Çeyrek altın 422,77
Borsa 97100

2. Liberal demokrasi VE normatif temeller
Evladın anladığı liberal demokrasi kuramı, yani siyasal bilimler tarifi şöyle:

Bir hipotezdir…
Bir varsayım, ideal olanın yani mükemmeliyetin arayışı…
Bir tarif…
Olması gerekenin anlatımı, belki bir hayal?!

Halbuki…
Gündelik hayatımızda acımasız gerçekler ile karşı karşıya kalırız öyle değil mi?
Hoş olmayan, mükemmeliyetten uzak olan…
Normatif…
Kaide, kanun – kural koyan, düzgüsel (yasa, ilke belirleyen)
Her şeyde olduğu gibi liberalizmin de vardır bir tarihi süreci, konumuz olmadığı için değinmeyeceğim buna AMA bir ihtiyaçtan doğduğunu takdir edersiniz.

DIKKAT…
Genel kabul gören bir kanıya göre ki YOK evlada öğretilen liberal demokrasi kavramı ile bir ilgisi…
Liberal demokrasi…
Laikliktir(!???)
Kiii…
Uzaktan, yakından var bir ilgisi ama benim gayem, anlatmak istediğim…
Siyasi öğreti…
Aslında bu terimi çok basite indirgeyip kısaca şöyle tarif etmemiz mümkün:

Devletin tarafsızlığı (laiklik!)

Ancak konu “bu kadar basit” değil tabii…
Mesele meşruiyet…
Liberal meşruiyet, public reason…
NEDEN…
Tabii ki AK Pezevenklerin aksi inanışı, demokrasi, gerçek demokrasi çoğunluğun değil çoğulculuğun yönetim biçimi. İşte neden budur, liberal demokrasinin meşruiyet gerekçesi…
Rawls’a göre…
Geniş tabanlı bir uzlaşı, siyasi sonuçları itibarıyla > sağduyulu < VE > herkesçe < kabul görecek bir neticeye varacaktır, çünkü mantık ve sağduyu bu uzlaşının temelini oluşturmaktadır.

Benim konulara yaklaşım tarzım ki mesleki bir gereklilikti…
Mesafe…
Deskriptiv diye bir sözcük vardır siyaset bilimlerinde…
Tarafsız…
Bir yargı, bir durum tarifini anlatır bu kelime…
Evet, liberal demokrasiye bakış açımdır bu.
“fırsat eşitliği”
Katılım hakları, “özgürlükler”
Şiddet kontrolü…
YANI…
Gücün > orantılı kullanımı <
Hatırla Geziyi!

Dün yine, dün 200 tutuklama emri…
SÖZDE…
FETÖ, Allah bilir arkasında yatan gerçekler ne?

### çok uzadı, kısa keseceğim ###
Evladımın anladığı liberal demokrasinin kısaca tarifi söyle…

– Hukuk devleti olmak…
– Kanun önünde HERKESIN eşit olması, HERKESIN…
– Erkler ayrılığı…
– Anayasal bir düzenin > güvencesinde olmak <
– Kanuni düzenlemeler ile özgürlüklerin sınırlanması AMA aynı zamanda yasamanın da kanunlar ile sınırlandırılması…
– Serbest piyasa ekonomisi (AL SANA DELILERDEN BIRI) teyidi, tabii rekabet temelinde

İlgilenenler için:

http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberal-dusunce-sayi-16-guz-1999-anayasa-tartismalari,289.php

http://hfsa-sempozyum.com/wp-content/uploads/2019/02/HFSA6-Arslan.pdf

https://www.anayasa.gov.tr/media/4640/arslan.pdf

http://www.fb03.uni-frankfurt.de/48286288/Ebner_2006_Normative_Grundlagen_der_Sozialpolitik.pdf

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/16/02-zuhtu-arslan-anayasal-devletin-normatif-temelleri.pdf

https://phfr.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/631/file/Habil_Burth.pdf

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/2221/1/ChristophEgle.pdf