+Dedim ya ek bilgi vermeden olmuyor, olmayacak…
Dünya çapında cinayetlere kurban gidenlerin %79 erkek. Ortalama 437 bin insan senede “savaş dışı“ nedenlerle katlediliyor. Henüz konunun sosyolojik boyutlarına bakmak için çok erken ama şimdiden bu iki kavramı özümsemeniz önemli. Ata ve Anaerkillik…
Latin Amerika başta olmak üzere, İtalya ve tabii Türkiye’de kadın cinayetleri Feministler tarafından, bana göre en azından > bazen < “kötüye” kullanılıyor. Almanların tutumu da yanlış bence…
Onlar ise her kadın cinayetini şahsileştiriyor. Kanımca doğru olan “her olay” kendi başına değerlendirilmeli ve bu olayın altında yatan nedenler ayrıştırılmalı. Şöyle ki…
Olayın gerçekleşmesinde şahsi nedenler mi, mesela kıskançlık yoksa toplumsal bir sorun sayılacak töre, namus gibi gerekçeler yüzünden mi bu cinayet işlenmiş…
Birbirinden ayrılmalı ve ona göre değerlendirilmelidir bence.Olay cinayet mi…
Aile faciası mı?
Kadına yönelik mi, bir insanın kadın olduğu için mi bu cinayet işlendi yoksa şahsi bir mesele mi?
Bana göre çoğu zaman ikisinin de rolü var…
Kadına toplum tarafından biçilen değer, verilen önem, kadının…
Toplumsal bilinçte yerleşmiş olan rolü…
Benimde mesela çok katı kurallarım vardır kadına yönelik, çok, olabildiğince katı AMA…
Aynı zamanda bir o kadar özgürlükçü…
Yetişme, yetiştirilme, aile görgüsü, mahalle baskısı mı bu???
Ne bu ne?

Femizid…
Kavramı, yetmişli yıllarda, Feminist Diana Russell tarafından ortaya atılmıştır. Femicide…
Kadını kast ederken Homicide kelimesi nötr cinsiyeti kast eder, yani cinsiyet içermez. Kasten öldürme anlamında kullanılır.O halde Russel Hanım şunu mu söylemek istiyor…
Kadına yönelik cinayetler ataerkilliğin bir sonucu(mu)dur?!
Bilinen…
Ve dünyaca gözlemlenen bir gerçek olarak karşımıza çıkan olgu…
Kadının…
Gittikçe bağımsızlığa ermesi, özellikle maddi açıdan erkekten bağımsız olmaya başlaması kimi toplumlarda veya söyle demiş olalım toplumların kimi katmanlarında ciddiye alınması gereken bir tehdit olarak görülüyor ve bu “başkaldırıların, bağımsızlık hareketlerinin” bastırılması, cezası ölüm mü oluyor?Bildiğim, irtifa kaybeden toplumlar yere çakılır. Çok yüksek uçanları ise güneş kavurur…
İnanç ve adalet insanları pekiştirir…
Ne yüce dinimizin öğretileri, özü kaldı ne adalet Tayyipistan da…
Konumuz kadın ya…
Bilmem bilir misiniz?
Arap’lar, ah yok mu şu eski insanlar…
Hani hep diyorum ya Arap medeniyeti, ne yazık Türk medeniyetinden söz edemiyorum ki…
İste bu insanlar bilincine varmışlar, bakmışlar, incelemişler bastıkları toprakların değerini anlamışlar…
Görmüşler bu topraklar nice medeniyet yüceltmişler, medeniyet kardeşim, dini inanç demek…
Salt Allah’a iman demek değildir…
Allah’ın yaratıklarına, akla…
Saygı demektir, bilime, kültüre önem vermek demekti…
Mesela musikiye, müzik için ruhun gıdasıdır derler…
Niye?
Evet, evet Arap ayak basmış Avrupa’ya…
Arap…
Öğretmiş bugün yaşadığımız medeniyetin temel ögelerini Avrupalıya, Kordoba’da…
İspanya, İspanya..
DIKKAT…
Buraya dikkat…
Bilimin yoktur milleti, kurmuşlar bilim yuvalarını kurmuşlar koca koca kütüphaneyi…
400 bin kitaplı bir muhteşemi…
Yine DIKKAT O zamanlar bilim tahmin ediyor bütün Avrupa’da bulunan kitap sayısı 400 bini bulmuyor…
Arap…
Bir kütüphanede toplamış bu eserleri…
Davet etmiş her yerden bilim insanlarını, YAHUDILERI…
Musevi bilim adamlarını…
>>> ### YINE DIKKAT ### <<<
Demişler…
Lingua Franca…
Türkçesi Sabir…
Senin anlayacağın dil ile…
BILIMIN DILI, o zamanlar Arapça…
Günümüzün İngilizcesi gibi…
Birlikte tercüme etmişler bilimsel verileri Arapçadan Latinceye…
VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE…
Kütüphanecilerin çoğu kadınmış kardeşim, kadın…Dur…
Daha bitmedi, ya sen?
Anadolu…
Anadolu’da, O topraklarda ne medeniyetler yükseldi?
Hititler mesela, bir zamanlar Ankara’mızın amblemiydi, kaldırdı dinciler…
Sözde Müslümanlar…
Yine bana göre ölüm cezasının tek gerekçesi ihanettir…
Vatana ihanet…
Bakın burası önemli, çok önemli…
Şahsen…
Belki yanlış anlayacaksınız beni, belki AMA ben hiçbir zaman özümü inkâr etmedim…
Ben…
Bu toprakların bir evladıyım, Allah korusun ne yaparım gerçekten bilmiyorum ama kadının ihaneti karşısında elimi kana bulamam diyemem. Bunun nedenleri var, araştırdım, değişik kültürlerden gelen erkeklerle fikir alışverişinde bulundum ve muhtemelen kadınları şaşırtacak sonuçlara vardım. Sağduyu evet, duygusallık evet ama bir görüş var ki neredeyse ortak…
Sonra, daha sırası gelmedi.