Varoşlarda büyümedim, sokaklarda

Aksine…
Annem olsun babam olsun hep beni sarıp – sarmaladılar, koruyup kolladılar…
Öyle ki…
Annem beni kız gibi yetiştirdi desem, yeridir, yeminle yanlış olmaz.

Zaten çıt kırıldımın tekiydim, sağlığım…
Ak ve al yuvalarım…
Çocukluğumdan beri çekerim ve çektiririm.

Ancak…
Sen istediğin kadar koruyup kolla, Allah yazmadıktan sonra…
Gelir gelecek başa…
Sen değil…
Önce Allah koruyacak, Allah kötü yazılar yazmamış olacak.

Hayat…
Yeri geldi dört köşe etti beni, yatırdı yuvarladı…
Rabbim…
Baktı bu kul çok azdı…
Tekme tokat beni falakaya yatırdı…
En güzeli, gerçekten en güzeli. Her seferinde ya her seferinde…
Sonrasında tutu elimden kaldırdı.

Yüksek yüksek tepelere de çıktım…
Varoşları ve yaşam şartlarını da tanıma fırsatım doğdu…
Anlayacağınız hayatım oldukça alacalı karaçalı geçti.

Sokakların, arka sokakların, karanlık köşelerin…
Varoşların şaşmaz bir kuralı vardır…
Şaşmaz bir kural…
Hayat mücadelesinde yaşamsal.

Hz. Isa’nın öğüdünün aksine…
Sana, yanağına vurana öbür yanağını da uzatın aksine…
Sana vurana, sana kötülük yapmaya çalışanı anasından çıktığına > öylesine < pişman et ki…
Et ki olsun hem ona ders hem başkalarına…
Kural bu, şaşmaz yatmaz kaide!

Sayın Soner Yalçın Beyefendiye yöneliktir bu yazdıklarım…
Efendim bizzat yaşadıklarım, tecrübelerimden bir özettir bu…
Benim sürekli bir yaşam tarzım olamaz, değildir de zaten…
Yeri geldiğinde, mecbur kalırsam…
Ancak o zaman(!)

Siz olun, ben olayım, bizler olalım…
“İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir” özdeyişinden yola çıkarak…
Doğru olandan, dürüst olandan bu yoldan ayrılmadığımız sürece…
Etseler de bizleri doğurgumuzdan pişman…
Biz(ler) doğruyuz Efendim, biz(ler) dürüstüz…
Kul bilmese bile değerini, eminim ya eminim…
Allah sonunda verecek mükâfatımızı, ereceğiz muradımıza…
Eninde sonunda!

FETÖ artıkları
13 Şubat 2018

ABD…
Önemli müttefiki Türki¬ye’yi karşısına alma pahasına PKK/YPG’yi neden des¬tekliyor? FETÖ’ye niye arka çıkıyor?
Bugün… Bu sorunun yanıtını tarihsel süreciyle ele alacaktım. II. Dünya Sava¬şı’ndan sonra -İngiltere’nin de kurnazlığıyla- ABD dış politikası öylesine değişti ki, ilk Savunma Bakanı James Forrestal, “Ruslar geliyor” diye aklını kaçırıp inti¬har etti! Keza… CIA’nın – İran’da Musaddık’ı devirmesi gibi- gizli operasyonlarını yürüten “planlama müdü¬rü” Frank Wisner av tüfeğiy¬le canına kıydı…
O yıllar… CIA kadroları arasında -Sovyetler Birliği’ne bakış konusunda- sert ayrış¬malar yaşandı. Örneğin…
CIA içinde oluşturu¬lan “Team B”/Takım B, silahlanmanın elzem olduğu¬nu savundu. Başında, Soğuk Savaş politikalarını şekillendi¬ren Harvardlı tarihçi Richard Pipes vardı!
Ekibine, ileri de savunma bakan yardımcısı olacak P. Nitze, P. Wolfowitz gibi isimleri aldı. Başkan Nixon’ın “acımasız küçük piç” dediği Savunma Bakanı Donald Rumsfeld de bu ekip içindeydi. (Bugünlerde sık sık Fetullah Gülen’e destek verip, Erdoğan aley¬hine konuşan -Ortadoğu Forumu kurucusu ve baş¬kanı, İsrail destekçisi- ta¬rihçi Daniel Pipes, Richard Pipes’in oğludur!)
Evet…
Amerika’nın gizli tarihini bil¬meden, bugün CIA’nın PKK/ YPG ya da FETÖ’ye neden destek verdiğini kavrayamaz¬sınız.
Bugün bunu yazmak istiyor¬dum. Ama yazdırmıyorlar!
Kim mi?
CIA ÇÖMEZLERİ
Kahraman Mehmetçik…
Türkiye ve Suriye’yi bölmek isteyen emperyalizme karşı savaşıyor.
Aralıksız bu haklı mücadeleyi yazıyorum. Sağından soluna herkesi “yurtsever cephe¬ye” çağırıyorum. Ama…
“Şimdi kardeşlik zamanı” derken aniden saldırıya uğra¬dım!
Önce…
Patronu Amerikan vatan¬daşı olan Işıkçılar tarikatı¬nın yayın organı Türkiye’de yazan Cem Küçük, Osman Kavala ile ilişkim olduğunu yazdı! Birazcık sol tarihi bilen biri, Osman Kavala/ Birikim tayfasıyla yan yana gelmeyeceğini bilir. Tanışmayız bile…
Bitmedi… Ardından…
Turgay Ciner’in yayın organı Habertürk’te ya¬zan Nagehan Alçı FETÖ döneminden kalma hakaretle¬rine yine başladı; bana “faşist lider” dedi.
Zaten:
– Bu ülkede Türk’ü, Türki¬ye’yi savunmak…
– Bu ülkede yurtseverliği savunmak…
– Bu ülkede Atatürk’ü savun¬mak…
“Faşist” olmanız için yeterli!
Nagehan Alçı’dan hemen sonra Cem Küçük saldırısını yine sürdürdü. 17-25 Ara¬lık’tan sonra FETÖ’yü savun¬muşum! Yuh artık! Yalanda sınır tanımıyorlar!
Ama. Meselem bu “kulla¬nışlı çocuklar” değil! Bunlar cahil piyonlar…
Merakım şu:
Arkalarında, “Takım B” yetiştirmesi Graham Ful¬ler gibi CIA görevlileri mi var? (Sahi, Fuller’in FETÖ övgüsü kitaplarını biz yayınlasaydık başımıza neler gelirdi?)
Kim yazdırıyor, kim koru¬yor bu kullanışlı elemanları?
Niye yeniden saldırıya başla¬dılar?
Bir oyun var…
CIA MEDYASI
Şu tesadüf olabilir mi:
Herkes korkarken ısrarla FETÖ’yü yazdık. Sonra, bilgi¬sayarımıza sokulan yalanlarla hapse atıldık. Nagehan Alçı’dan Cem Küçük’e uzanan FETÖ yandaşlarının gerçek dışı yazı ve konuşmaları sebebiyle iki yıl hapiste kaldım.
Şimdi…
Ben… “Mehmetçik’te birle¬şelim” diye yazı üstüne yazı ya¬zarken, “Küçük Nagehanla¬rın” bana saldırıya geçmelerinin bir sebebi olmalı değil mi? İki haftadır Afrin’i yazıyorum. Bu konuyla ilgili yazdıklarıma laf etseler hadi anlayacağım. Hayır!
Yok ben… 17-25 Ara¬lık’ta FETÖ’yü savunmuşum! Yahu, FETÖ mücadelesinde beş isim saysanız biri be¬nimdir! Keza, 17-25 Aralık’tan sonra yazdıklarım SÖZCÜ arşi¬vinde duruyor, akıl dışı yalanlar yazıyorlar…
Kaç kez “FETÖ darbe yapa¬cak” diye yazan benim…
Yok ben… “Kayıp Sicil” adlı kitabımda Erdoğan’ı yazmı¬şım. Yazdım, yine yazarım. Erdoğan’dan mı korkaca¬ğım? İran-Rusya düşmanı, İsrail-ABD sevdalısı FE¬TÖ’nün Erdoğan’a düşmanlığı¬nın sebeplerini yazdım o kitapta ben…
Erdoğan kandırılmasaydı da, FETÖ’nün içyüzünü “Kü¬çük Nagehanlar”dan değil, bizden öğrenseydi! Mahkeme sürecinde bile söyledim: “Erdo¬ğan’ı aldatıyorlar!” Savunmala¬rım Odatv arşivinde duruyor…
Hakikatleri iktidarlara göre konumlanarak yazmadım/yaz¬mam.
Hâlâ da yazıyorum gerçekleri:
FETÖ ile PKK/YPG emper¬yalizmin Ortadoğu’daki iki kuk¬lasıdır. Yazdıklarımı bilmeyen mi var? Yalancı “Küçük Na¬gehanlar” kurnazlık peşinde. Çünkü:
– PKK/PYD ile mücadele¬den rahatsızlar…
– FETÖ ile mücadeleden rahatsızlar…
– Emperyalizm ile müca¬deleden rahatsızlar…
“Yurtseverlik cephesini” bölmeye çabalıyorlar. Şaşır¬tıcı değil. Bunların ideolojik düşünme alt yapısını FETÖ oluşturdu. Stratejilerini Pi¬pesler, Fullerler gibi CIA belirledi.
Ne yazık ki, AKP aldatılmaya bayılıyor! Keza…
Suç, bu açgözlü çocukların eline kalem tutuşturanlarda! Ha¬bertürk’ten Türkiye’ye medya organları Odatv kumpasında da aynı rolü oy¬nadı. Hâlâ utanmadan “Küçük Nagehanları” bize saldırtıyorlar. Bu kişisel bir mesele olamaz. Elbet, saldırıları maksatlı…
Evet, Afrin’in bir de böy¬le CIA’nın açtığı iç cephe¬si var!
Yurt savunmasındayız: Pa¬rayla-yalıyla istihbarat örgütleri¬ne yenik düşenlerle hesaplaşma¬mız bitmeyecektir…
Artık cezaevinde değiliz, elimizde kalemimiz var!
Hodri meydan FETÖ artık¬ları..

http://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/soner-yalcin/feto-artiklari-2216928/