Eyy Allah’ın öküzü

Yok doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’a sözüm…
Kimse üzerine alınmasın!

Benden yaşça “büyük” olsan bile, hani atalarımız der ya akil yaşta değil başta…
Evladım,
Şüphesiz alınyazısı, Allah’ın takdiri bu günleri görmen AMA Saddam gibi seni de bir fare deliğinden çıkarıp asarlarsa da şaşmayacağım. Tabii kimse bilemez Allah’tan başka ama dedim ya şaşırmam yani bunca hainlik, hırsızlık, dolan ve düzenbazlık karşısında seni asarlarsa…
Olurda O pis bedenin Allah’ın takdiri ile bu dünyada göçerse, yazgı böyleymiş deyip geçeceğim haliyle.

Senaryosu önceden yazılmış, kasıtlı ve kontrollü sözde darbe…
17/25…
Falan filan, ulan her seferinde bu pezevengin adını yazarken zorlanıyorum…
Fethullah Gülen…
Amerika Birleşik Devletleri…
İade etmez oğlum etmez, anla…
Neden Amerika, neden Pensilvanya, neden iade etmez diye sorarsan…
Anlatayım Allah’ın öküzü, anlatayım da anla.

Ama önce sözüm herkese, özellikle evetçilere…
Tövbeler tövbesi, Dolara, Allaha tapar gibi tapıyorsunuz ya, Amerika’ya…
Amerika’daki gelişmeleri dikkatle izliyor musunuz?
Herifçioğlu geldi, sayarak – söverek, kandırarak – aldatarak…
Ne oldu?
Bir devlet, koskoca bir devlet ne bakkal dükkânı ne bir şirket…
Bakkal, şirket yönetir gibi yönetilemez…
Erkler ayrılığı, HUKUK, kanunlar devreye girdi, tabii orası Amerika, Türkiye değil…
Başkanlık var ama Kasımpaşa başkanlık usulü değil, başkanda olsa herkes yasalara karşı sorumlu, ANAYASAYA bağlı!

Bilemem tabii, ilgilendirmez de beni…
Ama bak, herif FBI başkanını kovdu, kıyametler kopuyor. Hemen soruluyor ve SORGULANIYOR…
Acaba seçim sürecinde hile, hurda, Rus parmağı var mı?
Yok öyle sadrazamın sol t.şağından düşmüşçesine “hüküm” sürmek, sevk ve idare etmek, keyfi hareket!

Halk bu, halk…
Senin gibi g.t kılı, koyun sürüsü değil…
Hesap soruyorlar, hesappp…
Fatura…
Anında konuluyor sorumluların önüne!
Bak Fransa’ya, bak ve utan…
İşte “başkanlık”, işte demokrasi, işte bilgili ve bilinçli halk…
Tren, tramvay değildir demokrasi, istenildiğinde binilecek, keyfine göre canın ne zaman isterse orada inilecek, değil, anlıyor musun değil!

Neyse…
Bak evladım, kullandığım kelimelere, vurguya dikkat et…
Amerika Birleşik Devletleri kurulduğundan beri, kurucu ilkelere sadik, bu ilkelere bağlı bir devlet yapısına sahip. Daha önceleri de yazmışımdır, tekrarlamakta fayda var…
Ha Amerikalı, ha Alman, ha Türk, ha Fransız, İtalyan, Norveçli falan…
Her şeyden evvel insanız, insan VE tüm insanların ortak yapısıdır, bir nevi tabiat kanunu…
The constitution…
ABD Anayasası, iki yüz sene içeresinde 27 ekle desteklenmiş AMA içerik olarak değiştirilmemiştir!
The bill of rights…
Yani, haklar bildirgesi değiştirilmemiştir…
Dedim ya insanız, okumayı, kafamızı çalıştırmayı hele düşünmeyi sevmeyiz…
Hep yazarım, hep dediğimdir…
İnsan…
Yetiştiği – yaşadığı ortamın bir ürünü, alışkanlıklarının esiri…
İnsanız insan, affedersiniz zırt – pırt anayasa gibi çok önemli toplumsal bir uzlaşma metnini ikide birde değiştiremezsiniz!

Referandum…
Yapılan seçim, hak ve hakkaniyetten uzak, hileli…
Açık açık oy manipülasyonu yani güdümlü oy devşirmesi…
YSK…
Ya hangi bir hileni, hırsızlığını, yalan ve dolanını hatırlatayım sana, hangi birini?
O kadar çok ki!

Başkan bile olsan, dünyanın en ileri gelen devletlerinin başı bile olsan…
Öncelikle insansın, insan. Yanlışta bizlere, yalanda. Düşmez kalkmaz bir Allah…
Bu yüzden denetim mekanizmaları var, bu yüzden…
Yanlıştan döndüren!
Tekrar, tekrarlamakta fayda var. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herhangi bir kurum, kuruluş veya makamına hakaret etmek, küfür etmek ne haddime, ben kimim ya, kimim ki? Ama…
Bu kurum ve kuruluşları, makamları pis varlıklarıyla, bilgisizlikleri ile işgal edip koca bir ülkeyi, onurlu bir milleti küçük düşüren, eserlerini, varlıklarını tehdit eden veya tehlikeye atan her yaratığın, şahısların karşısındayım, karşısında, son nefesime kadar!

Rahmetli atamız, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve o kudretli sözleri, ileri görüşü…
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 158. Maddesi…
>>> Nitelikli dolandırıcılık <<<
a) şıkı:
(1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

Yok kardeşim yok…
İnsanlarımızın en azından bir kısmı, bana göre en azından yüzde otuz kadarı hala bu yüzyılla erişememiş, bilgiden özellikle ama dini bilgilerden yoksun insanlar. Yoksa bu zibidiye teveccüh ederler miydi?

Maide suresi 38. ayete bak istersen kardeşim, bak, bak ve oku, oku ve anla, anla kardeşim anla!
Gerçi…
Bu kafa yapısıyla, geçelim. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri’ne ve imamlardan birine…
Bir imam diğer imama, imam bayıldı yapınca, okullarını kapatıp, harcırahını kısınca…
Bayılan imam eder beddua…
RAND Corporation, Graham E. Fuller neylesin, iki köpek birbirine grince?
Adamlar haliyle özüne bakacak, kanunlara, yasalara kendi kamuoyuna!

Amerika Birleşik Devletlerinde…
Kesinlikle ve tamamen devlet dine tarafsızlıkla yaklaşmaktadır. Yani laiklik dediklerini bizden katı bir anlamda yaşamaktadır. Buna rağmen insanız…
Yapıyoruz hata, yaklaşımlarımız hatalı olabiliyor, düşüncelerimiz ve gerçekler…
Mesela siyasete soyunan genelde İncil’e el basarak yemin eder, bir Müslüman Kur’an-ı Kerime el basmak isteyince “kıyametler” kopmuştu. Devlet soyut bir kavram, devleti oluşturan toplum, yani insan ise somut. 51 eyalet içeresinde…
Pensilvanya…
Dinin, dini inançların >>> en bağnaz <<< şekilde yaşandığı eyalettir!!!
Birçok tahrikat burada faaliyet göstermektedir, mesela Mormonlar…
Adamlar, hatırladığım kadarıyla Alman asili Hristiyan ama yüzyıllar öncesi gibi yaşıyorlar. Araba, telefon, hele cep, internet falan hepten YASAK.
Anladınız mi şimdi neden Pensilvanya?

Adamlar kendi…
Milli sınırları içeresinde Iman ve ordusu yürürlükte olan yasalara karşı gelmediği sürece bu heriflere karşı harekete geçmez. Kaldı ki bunlar “yararlı, faydalı” ahmaklar…
Bu sözün Lenin’e ait olduğu söylenir…
Kalkıp da bir budala istiyor diye, kendi yararlı ahmağını teslim eder mi?
AB(D)’nin elinde…
İki ahmak, iki budala imam istedikleri gibi at koşturuyorlar…
Bilmem anlatabildim mi?