Bu kadar yazdım, dil döktüm…
Anlatmaya çalıştım, insan insandan beslenir diye…
Soyutlama…
Ayrıştırma…
Devamlılık esastır, birisi atar bir fikir ortaya…
Medeni olan, düşünen insan bu fikri geliştirir, mükemmeliyete eriştirmeye çalışır…
Türk – İslam sentezi diye uyuşturdular kafanı, aldılar olmayan aklını…
Allah’a inanıyorsan, kitabına, kitaplarına ve de elçilerine bilmen gerekir son sesleniş Kur’an-ı Kerim…
Son Peygamber Hz. Muhammed…
AYRIŞTIRMA…
Şeytan ayrıntıda gizlidir, ayrıntıyı gör, bütünü anla…
Kendini bir b.k sanma!

Musevi diye, Hristiyan diye, Alevi diye, Yezit diye ayırma!!!