Tek, tek… Baraj, Levrek VE harita! NOKTA Demedim mi ya kendim ispatlarım zamanı geldiğinde VEYA zaman doğrular beni?

Hayranlık duyduğun her şeyden KORK…
Bir…
İleride büyük olacak olan küçük başlar…
IKI!

*

Borsadan, ondan bundan bir şey öğrendiysem…
Siyasetten, siyasetçiden…
Hani hayal dahi edemeyeceklerinizden…
İnsanı…
INEK olarak gör, sağmal bir inek

Ne kadar acı değil mi?

AMA…
Hayatin bir gerçeği…
1999…
“Daha kuruş para kazanmadınız!”
“EVET, bu yeni bir matematik”

Petrol eskidendi…
Artık veri!

İkna etmesini bilmeli, özellikle yatırımcıları…
Ve…
DIKKAT Wall Street bunu kabul etti…
ÖNCE…
Altyapı hazırlanmalıydı…
20 sene sonra…
Dünyanın en zengini!

Sars-CoV2…
Milyarlarına milyarlar getirdi…
Bill Gates’ten falan söz eder SERSERILER…
Cui Bono
!

Çok, çok tehlikeli bir altyapı, çok tehlikeli…
GÖREBILMELI.

It’s all about the long term
Jeff Bezos

Hiç unutmayacağım, hiçbir zaman…
Eski işverenim hani 500 milyon Mark ciro ile dükkân kapatan…
Daha yeniydim, hani daktilo falan ki araştır çok öncesi IBM…
TypeWriter yok ya ne daktilosu, yazıcı, mekaniği falan daha iyi anlayabilmem için kendimde istemiştim daktilo kısmını, bir iki ay…
Temizlik malzemesi…
Vida, somun vesaire, TALIMAT VERDI…
“MUTLAKA her seferinde YAZIN bir, iki MARK fazla raporlara”
Bir…
İki Mark…
Anlamıyorsun değil mi ne demek istediğimi. Yukarıda anlattıklarımla ilgili…
Amazon…
VE CIA, Cloud Computing falan…
Uyumaya devam!