Oto yıkama

Brazilyacısını bilmiyorum, okudum ve unuttum. Benim için önemli olan içeriği ve operasyonun, GERÇEK REZİLLİĞİN, operasyonal ismi.
Oto yıkama
Bilmiyorum Brezilya’yı takip ediyor musunuz?
Hırsızı bir kez başına getirdin mi…
Baş tacı ettin mi…
Kolay kolay kurtulamasın. Bizdeki gibi yolsuzluk hırsızlık ayyukta. Aradaki fark…
— Görünürde —
Bademler ayakkabı kutularıyla „yetinirken“ bunlar bavullar dolusu götürüyor ki gençler belki hatırlamaz, bademlerde, bavul taşımacılığı yaptı!
Brezilya’nın başkentinde bir benzincide yaşanıyormuş tüm rüşvet ve hırsızlık alışverişi. Bir düzine kadar YÜREKLİ savcı operasyona başladı ve kokuşmuşluğun ta en başa kadar uzandığını tespit etti.
Eyyy Türkiye Cumhuriyetinin hukukçuları harekete geçiniz. Cumhuriyet savcıları, adı üzerinde…
Cumhuriyetin savcıları neredesiniz?