Ne mi anladım piyasadan? Anladıysam Arap olayım, inan hiç bir şey!