Dün gece düğün, yok ben gitmedim. Babasının oğlu, eşek oğlu eşek. Bir karar verse de torun verseler kucağıma!