Dün, bugün Bitlis’ten o kadar söz edildi ki, severim Bitlis türküsünü