İyi ya ver bir randevu

Kızım…
Erkekli kadınlı ne psikologlar geçti elimden…
Onlar mı beni…
Ben mi onları analiz ettim bilmem!!!

Neye ihtiyaç duyduğumu çok iyi biliyorsun sen!!!
Yok…
Yok benim derdime derman, yok…
Tek çaresi ki biliyorsun…
…!