Mezarlıklar genel müdürü

Ben…
Oma’dan geliyorum, çiçeklerini tazeledim…
Ölmüşlerim…
Ben, benden olan. Köy mezarlığı, her köyün kendi mezarlığı. Üç beş köy bir arada ediyor Taunusstein.

Bir görsen…
İmrenirsin, vallahi billahi hemen oracıkta kıvrılasın gelir…
Tertemiz, mis gibi. Yemyeşil, çiçek bahçesi.

Türkiye…
Hiç sorma, son yıllarda başlandı bir nebze düzenlenmeye…
Ne ölüye ne diriye!

Euro 7,70 dolar 6,63