Biliyor musun Recep Tayyip çok adisin

Seçim reklamını gördüm şimdi…
Kendi sesinle anlatıyorsun…
YAPMA…
Bu milletin temiz duyguları ile oynama, KANDIRMA…
ALDATMA…
YAPMA, yazık bu millete, yazık evlatların istikbaline…
Geçmişin görkemi geçmişte kaldı…
Yeni ufuklar, yeni yeni zorluklar, mücadeleler bu milleti beklemekte…
Senin temsil ettiğin zihniyet ile bu mücadelenin, zorlukların üstesinden gelmemiz mümkün değil.

Taş üstüne taş koymasını bilmeyen…
Mirasyedi bir tavır ile satıp, savan…
Bu millete, evlatlara, istikbale hiçbir şey kazandıramaz…
Hayat dediğin, felek…
Kimine kavun, kimine kelek…
İğnenin ucu ile kuyu kazmak…
Çalışmak, çalışmak, çalışmak…
Taş üstüne taş koymak!