Çok ağır küfür edeceğim çok ağır. Gender meselesi gibi, eşcinseller. NE LAN BU NE OLUYORUZ, Müslümansan Müslümansın, götümün kenarı. Kendini ne sanıyorsun??? INAN bunların HEPSI bir, AYNI tornadan çıkma

Avrupa…
16 kafatasçı, 16 ayrı Avrupa ülkesinden BIR oldular…
DAHA YENI…
Avrupa Parlamentosunda fraksiyon kurmak için…
Bunlar yüzünden!

DaDA geliyor aklıma…
EVET…
Kirlendi insanlık AMA…
Çözüm uç noktalarda mıdır…
BILEMIYORUM!

*

40 gibi…
Hayatında domuz yememiş, yemeyecekmiş…
AMAAA…
Kollarında DÖVME…
Müslümanmış, güldürmeyin beni…
Başını götünü bağlamakla, domuz etti yememekle Müslüman oluyor millet…
Peygamber Efendimiz…
Anlamıyoruz seni, öğretini.

*

Ben boşu boşuna Cuma’ya gitmiyorum…
Camiye…
KIMSE YOKKEN, Rabbim ve ben…
Ben…
Yapamam sizlerlen.

*

Tevazu, Türk’ün minaresi gibi

Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir.“

https://www.youtube.com/watch?v=_H-6jaXdppg

„Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119).
Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğni, I, 129).“

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/1000/dovme-yaptirmak-caiz-midir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d

„Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü“

Müslüman bir ana – babanın evladıyım…
İyi bir Müslüman değilim…
BILIYORUM…
Ama yalana ama dolandırılmaya…
Alerjim var.

KANMAYIN…
Kandırılmayın. Gözünüzün içine baka baka…
SIKIYORLAR SIZI!

20 gibi…
HEPSI REZIL DEMIYORUM…
Kimi ahlaki değerler…
Bir delikanlı, IYI BAK YÜZÜNE…
Gözlerine, tertemiz bir çocuk, inanırım…
İnandığına…
AMA herkes öyle mi?

Ayni fikirde değilim, ÖZELLIKLE Kur’an ve Tevrat’ta yiyecek – içecek konusunda “birbirine benzer” yasaklar ve kabuller var. ESAS OLAN Rabbin sana hediye ettiği cani, bedeni YANI emaneti onun hoşnut olacağı şekilde kullanman. Bir emanettir unutma, emanete ihanet edilmez. Ben… Ben mi? Bu konuda bedenime hiçbir zaman bakmadım, sağlığıma. Biliyor musunuz her şey tanımlamaya bakar, yapılan tanımlamalar (mezhepler yoluyla mesela) gerçekten doğru mudur, kıstaslar, ZORLAMALAR gerçekten Rabbin rızası doğrultusunda mıdır, pek emin değilim. Ama doğru ama yanlış, ben soruyorum kalbime, aklıma… ONA GÖRE yaşıyorum hayatımı, yaşatıyorum

DIKKAT DIKKAT DIKKAT
14:57 dak.
Hep ANLATTIM, dinimiz O KADAR hoşgörülü bir din ki…
YAZIYOR ya Kur’an da YAZIYOR…
OKU ULAN OKU…
Mecbur kalırsan (…)
>>> Domuz etti bile <<<
ESAS OLAN…
Hayatta kalman. Sen var olduğun sürece…
Rab var…
Rab VAR OLDUGU SÜRECE sen varsın, bizler.

YÜCE…
İnançlarımızla beceriyorlar bizi…
Sahtekârlar, Recep Tayyip gibiler.

REZIL KÖPEKLER…
ÖZELLIKLE…
18. dak intibaren ISLAMI BANKACILIK…
Bir iyi düşün, güzel anlatıyorlar…
Doğrudan faiz falan yok canim…
KÂR VAR…
Siktir LAN, siktir git!

Siiiiiiiiiiikin…
Sikin SIGIRLARI

###################################
# Faiz TÜM HAK dinlerinde YASAK #
# Bu yüzden çıktı Musevilerin adi #
# dokuza, inmez sekize. YASAK #
# aralarında, ama başkasına! #
###################################

Eyyy Ümmeti Müslim’in

Dilin…
Para birimin…
Mimarin…
Ne bileyim örf ve adetlerin…
Kıyafetin…
Dinin, tüm bunlar ezelden beri seni sen eden…
Faktörler. İzle videoyu…
Dikkat et minarelere, bu minareler…
Sen değilsin…
Ataların değil…
Türk’ün minaresi kalem misali…
Temelinde yatan tevazu atalardan gelme.

Ama…
Korkarım anlamayacaksın beni…
Sen git Tayyip peşine.

„MİNARE
المنارة

Sözlükte “ışık veya ateş çıkan / görünen yer” anlamındaki Arapça menâreden gelmektedir; bazı bölgelerde aynı anlamda mi’zene de (ezan okunan yer) kullanılmaktadır. Minarelerin kökeninin Orta Asya ve İran’daki işaret ve haberleşme (ateş) kulelerine, Suriye’deki gözetleme ve çan kulelerine, Akdeniz ülkelerindeki deniz fenerlerine veya doğudaki Hint zafer âbidelerine dayandığına ilişkin farklı görüşler vardır.

Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî’nin kıble tarafında Bilâl-i Habeşî’nin ezan okumak için üzerine iple tırmanarak çıktığı “üstüvâne” (silindir) denilen özel bir yer bulunmaktaydı. Minarenin ilk şekli olarak düşünülebilecek bu yerin dışında mescidin çevresindeki bazı yüksek yerler kullanılıyordu. Camiye ilk minareyi ekleyen kişi Emevî Halifesi I. Muâviye’nin Mısır valisi Mesleme b. Muhalled’dir. Mesleme, Mısır fâtihi Amr b. Âs’ın Fustat’ta yaptırmaya başladığı, fakat bitiremediği Amr b. Âs Camii’ni tamamlatırken binanın köşelerine birer minare koydurmuştur (53/673). İlk zamanlarda özel bir mimari forma sokulmadan yapılan minareler, değişik bölge ve kültürlerde birbirinden farklı biçimlerde genellikle taş, tuğla ve ahşaptan inşa edilmiştir. Meselâ İspanya ve Mısır’da taş, Kuzey Afrika’da tuğla, Arabistan, Suriye ve Anadolu’da taş ve tuğla, Irak, İran ve Afganistan’da tuğla, Hindistan’da taş ve tuğla gibi malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Genellikle gövdeleri yuvarlak veya dört köşe, sade yahut bezemeli olan minareler İslâm dünyasının doğusunda ve batısında farklı özellikler kazanmıştır. Kuzey Afrika ve Endülüs’ten Suriye’ye kadar uzanan bölgedeki minareler, birkaç katlı yapılan ve kat araları kornişlerle belirtilip iç mekânları pencerelerle aydınlatılan dört köşe kuleler biçimindedir; doğudakiler ise daha çok yuvarlak ve ince gövdelidir. Zamanla dinî mimarinin en önemli unsurlarından biri haline gelen minare klasik Osmanlı döneminde (XVI-XVII. yüzyıllar) en olgun seviyesine ulaşmıştır.

Ana hatlarıyla bir minare kürsü, pabuç, gövde, şerefe, petek, külâh ve alem bölümlerinden meydana gelir. Kürsü minarenin toprak üstündeki tabanıdır ve camiye bitişik yahut ayrı, kübik, silindirik ve çokgen prizma şeklinde olabilir; kapı genellikle buradan açılır. Pabuç kürsüyle gövde, gövde pabuçla şerefe arasındaki bölüm, şerefe ise müezzinin minare etrafında dolaşarak ezan okumak için kullandığı balkondur. Adı “çıkıntılı yer, burç” anlamındaki “şürfe” kelimesinden gelen şerefenin başlıca kısımları üstünde yürünen taban, tabanı taşıyan çıkmalar ve kenarlarındaki korkuluklardır. Yapıldıkları dönemin mimari özelliklerini yansıtmaları bakımından ayrı bir önem taşıyan şerefeler minare üzerinde birkaç adet olabilmektedir. Osmanlı geleneğinde birden fazla minare ve şerefe sadece hânedan mensupları tarafından yaptırılan selâtin camilerine mahsustu. Gövdenin üstündeki konik çatıyı (külâh) taşıyan petek bölümünün kıble yönünde şerefeye açılan kapı yer alır. Osmanlılar’da genellikle ahşap iskeletli ve kurşun kaplamalı olan külâhların bazıları İslâm dünyasının diğer bölgelerinden etkilenilerek geç devirlerde taştan ve değişik biçimlerde yapılmıştır. Minarenin en üst kısmında bulunan alem daha çok Osmanlı minarelerinde görülür ve gövdenin zarif biçimde sona ermesini sağlar.

Camilerin en karakteristik unsurunu teşkil eden minarelere bazan medrese, türbe ve hankahlarda da rastlanmaktadır. Genel konum ve biçimler dışında farklılık arzeden örnekler arasında yalnız gövdeden ibaret şerefesiz minareler (Mimar Sinan Mescidi), yapının dışına cumba şeklinde asılanlar (İstanbul Timurtaş Mescidi), bir çeşme ya da şadırvan üzerine oturtulmuş cumba şeklinde olanlar (Bursa Timurtaş Paşa Camii), özellikle Kayseri-Nevşehir bölgesinde görülen ve doğrudan yapıya veya avlu duvarının bir cephesine bitişik bir merdivenle çıkılan bir şerefeden ibaret köşk tipi minareler bulunmaktadır.“

Resimli, tümü OKU

Sikin sığırları, sikin

izle

Allah’ı arıyorsan…
OKUUU…
Rabbi yüreğinde, beyninde…
GÖZLERINDE ARA.

O…
HER YERDE!

*

Kardeşiz, kardeş!

KOSCHER UND HALAL – SCHLACHTEN IN JUDENTUM UND ISLAM
Dialogische Vortragsreihe: Koscher to Go – Perspektiven auf religiöse Speise­vorschriften (mit Video-Mitschnitt in englischer und deutscher Sprache)

https://www.jmberlin.de/koscher-und-halal-2021