Demedim mi, gayrimenkul “büyük para aklama” aracı; ARAZI MAFYASI = Pezevenk

Sıradan bir insan için bir mezar kazarlar…
Bir katilin en azından iki mezarı vardır…
Bir sözde liderin, basiretsiz bir yöneticinin ise milyonlarca mezarı olabilir.

*

Pfizer-Geschäftsleiter ist nicht sicher, ob Corona-Impfstoff Weitergabe des Virus verhindert
4 Dez. 2020 11:20 Uhr

Der Pfizer-Geschäftsleiter Albert Bourla ist „nicht sicher“, ob ihr Impfstoff die Covid-19-Übertragung an andere Menschen verhindert. Diese Bekanntgabe erfolgt nach der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs in Großbritannien, während in den USA noch die Evaluierung läuft.

Albert Bourla, Leiter des Pharmariesen Pfizer, hat erklärt, es sei immer noch nicht klar, ob diejenigen, die den Corona-Impfstoff des Unternehmens erhalten, in der Lage sein werden, das Coronavirus auf andere zu übertragen – diese Bekanntgabe erfolgt nur einen Tag, nachdem Großbritannien als erstes Land die Impfung genehmigt hat.

„Selbst wenn ich selber den Impfschutz hätte – könnte ich [das Virus] dann immer noch auf andere Menschen übertragen?“ fragte Lester Holt von NBC in einem Interview am Donnerstagabend – und erhielt daraufhin eine verblüffende Antwort von Bourla:

„Ich denke, das ist etwas, das noch untersucht werden muss. Darüber sind wir uns im Moment nicht sicher.““

https://de.rt.com/international/110067-pfizer-geschaftsleiter-ist-nicht-sicher-impfstoff-covid-verbreitung-verhindert/

*

Amerikan Genelkurmayın açıklamasına dikkat ettiniz mi?
Belki…
Hani Rus ve Çin ORTAKLIGI ki iki düşmandı…
İdeolojik olarak da…
İpek Yolu 2.0 projesi, ORTAK ASKERI TATBIKAT…
Belki Rus sessizliğinin, Saras – CoV2’ye “doğal demesinin” sebebi!???

Yukarıdaki haber mi?
😊
BionTech, BioTech…
Bir kuramım var bu konuda, ispatlayamam…
Bu yüzden açıklayamam!

Ama PIS bir “oyunun” içeresinde olduğumuz KESIN…
Dün BAFIN açıklaması; Almaya da kimi bankalar “batabilir”
Tekrar el değiştirenleri hatırlatmak isterim!

KORKMA…
İnan içinden geliyorum bu sistemin, bankadaki mevduatın DEVLET GARANTISI ALTINDA…
Hangi bankalar mı?
Açıklamadı AMA bilinen daha bir, iki gün öncesiydi…
Şube kapatacaklarmış, yok…
PARA kardeşim…
Popomu sen mi kurtaracaksın?
😊
O batarsa…
Almanya battı “demektir”
Too big to fail…
Ancak var daha bir iki aday!

>>> Orospulukta sınır tanımayanlar, ücretsiz aşı konusu <<<

Her fırsatta…
Her yerde…
Her AN sizleri sikmeye devam edeceğim, YEMINLIYIM

24/04/1930 TARİHLİ 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. 24/04/1930 tarihli 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki aşılar [kızamık, polio (çocuk felci), kabakulak, kızamıkçık, difteri, boğmaca, tetanos, suçiçeği, hepatit A, hepatit B, verem, pnömokok, hemafilus influenza aşıları] ile toplumun ve/veya belirli bir topluluğun sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarda, Bakanlık bünyesinde ilgili hekimlerden oluşturulan bilim kurulunun önerisi üzerine, Bakanlıkça belirlenen aşıları yaptırmak zorunludur. Bu aşıların yapılmasında kişinin kendisinin, çocuklar ya da kısıtlılar yönünden velisinin ya da vasisinin rızası aranmaz.
Erişkin kişiler bizzat, kısıtlıların vasileri, çocuğun anne ve babası ayrı ayrı aşı zorunluluğunun yerine getirilmesinden sorumludur. Ebeveyni olmayan çocuklar veya ebeveyni nezdinde bulunmayan çocuklar için çocuğu bakmak üzere kabul eden kişi veya kurum müdürleri sorumludur.
Bu aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanır ve aşı uygulamaları sebebiyle kişilere herhangi bir mali külfet yüklenemez.”

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Hazırlanan kanun değişikliği teklifi ile aşı uygulaması için yasal dayanak oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kişilerin sağlıklarının korunması ve bozulan sağlıklarının tedavilerine yönelik her türlü işlem ve vücut bütünlüğüne yönelik girişimler tıbbi müdahaledir. Tıbbi müdahale öncesinde kişinin veya yasal vasisinin rızasının alınması gereklidir. Acil durumlar, hayat kurtarıcı müdahaleler, toplum sağlığı ve kişinin sağlığına yönelik kesin yararın söz konusu olduğu durumlarda kişi lehine hareket edilmesi esas olduğundan çocukluk çağında aşı uygulanması çocuğun üstün yararının yanı sıra hem çocuğun bulunduğu toplumun hem de bulunduğu hane halkının sağlığının korunmasına hizmet etmektedir
Bağışıklama, özellikle çocuklukta sık rastlanan bir grup bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasının önlenebilmesinde çok önemli ve alternatifsiz bir koruyucu sağlık hizmetidir.
Çocukluk dönemi aşılarının yapılması, hem bireysel olarak çocuğun söz konusu hastalıklara yakalanmasını önleyerek sağlığını korumakta, hem de toplumda hastalık etkeninin dolaşımını azaltarak hastalığın kontrolünü sağlamaktadır. Toplumda hastalık etkeninin dolaşımının azalması, aynı zamanda kanser tedavisi alma, bağışıklık sistemi hastalığına sahip olma vb. nedenlerle tıbben aşı uygulanmayan çocukların da dolaylı olarak korunmasını sağlamaktadır.
Bulaşıcı hastalıklar, yaşamı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çok ağır sonuçlar çıkarabilecektir. Bu tehlikeye karşı aşılama, en kolay, ekonomik ve etkin koruyucu hekimlik uygulamalarındandır.
Çocukluk dönemi aşılarının birey ve toplum sağlığı açısından vazgeçilmezliği, ülkemizin önemli deneyimlerindendir. Zira ülkemizde pek çok bulaşıcı hastalık, çocukluk dönemi aşıları sayesinde ortadan kaldırmıştır. Aşılama oranlarının yüksek olması sayesinde kişinin sağlıklılık hali korunduğu için, bazı kişilerce değeri tam olarak anlaşılamasa da, bugün toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasına, hastalık yayılmalarını engelleyerek bireyin ve toplum sağlığının korunabilmesine alternatifi olmayan bir katkı sunmaktadır.
Kuşkusuz çocuklar, kendi anne babaları da dâhil olmak üzere yetişkinlerin üzerlerinde hak iddia edebileceği nesneler değildir. Çocukların yüksek yararları gözetilerek başta sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ihtiyaç duydukları ve duyacakları sağlık hizmetlerinin sağlanması devletin temel görevlerindendir.
Bu nedenle yasa değişikliği önerimizde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi yeniden düzenlenerek bu aşılar için veli ya da vasi izni aranmayacağı yasa maddesi olarak düzenlenmektedir. Maddede ayrıca bu zorunluluğu yerine getirmekte sorumlu olanlar gösterilerek ulusal aşı programında yer alan çocukluk çağı aşılarının yapılmasının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/asi-UHK-degisiklik-onerisi.docx

Ilgililere TTB

*

RKI meldet 23.449 Neuinfektionen und 432 weitere Tote

*

*

diyorum ya OROSPU, millet CEKSIN ONUN YEDIGI BOKLARI

*

Keine Ahnung!
Kefen meselesi her halde!?

10 Kasım inceliği

Göstermiş olduğunuz incelikten ötürü teşekkür ederim Azerbaycan…
Ancak uyarmıştım sizleri…
Bu pezevenkle yola çıkan, yolda kalır…
Fransa…
“Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin” tanınması(!)