Sanki bu kadın benim tepemi attırmak için dünyaya gelmiş

Ondan sonra…
Kimi durumları görmez, bilmez insan…
Erkek şiddetinden söz eder…
Kızmayacağım artık, kızmayacağım ve bakmayacağım!

Uğraşma kadın uğraşma!!!