Çıldırtan ağrılar, acılar. Çıldırtacak… Ciyak ciyak, elimde değil, gayri ihtiyari, istemeyerek sadece feryat ediyorum, SADECE

Bir “toplu katliam”
Yazabilirsem, Korona yazılımından, TANKA, maskeye…
Çocuğa, Greta pisligine…
BAKIRA!

Kafa duman…
Ciğerler duman, bulut bulut…
Ne günah işledim ne yaptım…
Kimin bedduasını aldım…
BILMIYORUM!?

Toparlayamıyorum kendimi, toparlayamıyorum…
O kadar dağıldım ki, darmadumanım…
Darmaduman, odam…
Kendim…
Dağınıkken ortalık hiçbir şey yapamıyorum, çok fena rahatsız ediyor beni…
Düzen…
Belli bir düzen, hesaplanabilirdik, ileriyi iyi kötü görme…
Darmadumanım, toparlayamıyorum kendimi.

Irada var, istek…
Ama ağrılar, beyin denilen, kalan üç gram…
Darmaduman!

Hal, halim yok, parmağımı kıpırdatmaya bile…