İnsanoğlunun azameti, yani kibri sanır kontrol edebiler her şeyi(!) Halbuki insan düşünür, Allah yönetir, kimi hayatlar kaldırmaz en ufak bir lekeyi

Dünya çapında 1800 vaka…
Dikkat et “haber yasağı”, tövbeler tövbesi…
Allah birdir deseler inanma!

incele

incele

incele biraz incele

Ne gerek var yalana dolana…
“Yasağa”
Tabii kaldırmaz böyle görüntüler, hazırlıksız, cehaleti…
İddia edilirse, olursa “dünya lideri”
Akıyorsa boklar paçalardan, isterler mi görsün, bilsin millet gerçekleri?