Katalanlar bağımsızlığını ilan etti başlıklı yazımla ilgilidir, sadece bir kesit
Ocak 2007…
Romanya, Avrupa Birliğine kabul edildi. Şartlardan biri…
Ülkeye > hakim olan < rüşvet ve devlet içindeki yolsuzluklara bir son verilmesiydi. DNA kuruldu.

Yokkkkkkkk…
Deoksiribo Nükleik Asit veya kısaca DNA yani canli genetiği ile ilgili asit demek değil…
DNA, Romanya’da yolsuzlukla mücadele için kurulan ve çok etkili bir savcılar timi.