Aç kaldıkça saldırıyor köpekler, konut vergilerinde değişiklik. Bir gün, bir gün gelecek o ananızın amcığına geri sokacaklar sizi, geldiğiniz, çıktığınız yere

Bak güzel kardeşim, eyvallah…
Gelenek, göreneklerimiz, coğrafya…
İnançlarımız, YÜCE ISLAM…
“Büyüğe”
“Devlet büyüğüne, yöneticiye saygı”
Hepsine eyvallah, tabii ki…
AMA güzel kardeşim bu yaratıklar, devleti yönetenler…
Hırsızsa, arsızsa, yönetemedikleri açıkça görülüyor ve his ediliyorsa…

Hz. Peygamber (s.a.v.) öyle buyurdu; „Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.“
Hz. Ali der ki: „Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.“

Senin GÖREVIN…
Buna karşı durmaktır, GÖREVINDIR GÖREVIN…
Bir insan olarak, bir Müslüman olarak.

Bir dua:

Ey Hakîm-i Rahim! Bize hakkı, hikmetli kitabı ve güzel dini verdiğin gibi, muâmelelerimizi hakka, hikmete, adalete ve merhamete muvafık kıl! Davranışlarımızı haktan, hukuktan, ilişkilerimizi muhabbetten, duygularımızı merhametten, kuvve-i akliyemizi hikmetten, kuvve-i şeheviyemizi iffetten, kuvve-i gadabiyemizi adaletten uzak kılma! Âmin!

Ben gitti, kaçmaya halim yok. Bir şeyler yedim, Allah ne verdiyse, iyi geldi