LWS, hani felç gibi. Gitmiştim ya ortopediye, kemikler. Felç benzeri, birdenbire. Çok keskin insani bağırtan bir acı

oku istersen

kahpe

Ben gitti, 😊 Hiç…
Popomun üstünde oturduğumu gör dün mü?