### ÖNEMLI ###

Yeni kanun çıkarmayı düşünüyor Almanlar…
Yarınların…
Işı, iş yok iş, iş sahaları azaldı, otomasyon…
Dijitalleşme(!)

Herkes günde sekiz saat çalışacağına…
4 saat çalışsınmış…
Çözüme bak çözüme!