Ekmek ya ekmek, bilemedin tüm gün çıkacak belki üç – beş yüz lira… O da çıkarsa. Birkaç yüz lira için insan DIKKAT soyguncu damgası yer mi? ### hukuken hırsızlık başka soygun başka ###

Soygun; silahlı hırsızlık; bir yeri veya bir kimseye ait malları zorla silahla alma; yol keserek adam soyma

Hırsızlık suçu, başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadığı halde kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıyla meydana gelir. Hırsızlık suçu, malvarlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlardandır. Hırsızlık suçu, TCK’nın 141. ve 147. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Ziliyed = mal sahibi veya mal üzerinde hak sahibi olmak gibi bir anlam tasiyor

Eskiden insanlar banka falan soyardı…
Kuyumcu…
Bunların döneminde >>> et yani kasap soygunundan, hırsızlığından <<< Fırına kadar düştü insanlar!