Anlatmıştım babayı, hani evladının yuvasını kurtaranı. Var böyle yaratıklar, var böyle sözde gardaşlar