### Vaktim yok bu yüzden böyle ###

Atatürk…
Ve imzası, hiç merak ettiniz mi NEDEN Atatürk imzasında…
A’yi küçük yazıyordu diye???

Aslında yazacak, derleyecek küçük bir kitapçık olarak yayınlayacaktım…
OLMUYOR!

Atatürk ilke ve inkılapları…
DEVRIMLERI…
Siz…
Sanıyor musunuz ki onun gibi bir insan böyle bir ayrıntıyı göz ardı etsin?

Öncelikle…
Atatürk ve kişiliği…
Kardeşim Atatürk kimdi, mesleği neydi?
Tarafımdan bir varsayım, bir tez, dediğim gibi kesin ve resmi veriler yok elimde…
YANI…
Benim görüşüm, olabilir mi?
Olabilir…
Olmayabilir de!

Evet…
“Askerlik yan gelip yatma yeri” değildir…
AMA asker…
KELLEDE değildir, hiç bir asker, hiç bir milletin askeri, evladı…
Hiç biri!!!

Çocuk yaşlarındaydım…
Çok etkilemiştir beni Atatürk’ün bu davranışı…
İzmir ve Yunan bayrağı!

Asker…
Kanaatkârdır, yetinmesini bilir…
Aç kalır, ÖLÜR…
Çarpışır ÖLÜR…
Sıcak soğuk demez, dere, tepe düz demez…
Vatan uğruna millet uğruna ÖLÜR…
Can verir!

Teklif ettiler…
“Sen padişahimiz, halifemiz ol” dediler…
RET ETTI!

Pezevenge bu teklifi götür gör olacak olanları!

Uzatmayayım…
Bana göre Atatürk…
ATA – TÜRK ifadesini kendine laik görmedi…
Onun için MILLET, VATAN…
> VE <
Yaradan her şeyin üstündeydi. Bir Ermeni imzasın dizayn etmiş olsun olmasın…
Öyle veya böyle…
Atatürk mütevazi bir insan ve kişilikti!

Bana göre imzasında “a’yı” küçük yazmasındaki neden buydu!

oku

oku

Tayyipistana göre biraz daha “pahalı”
8 Tayyip Lirasıydı galiba en son aldığımda…
Ismarladım, ne zaman Türkiye’ye gidebileceğim belli değil!

Bilmiyordum buradan da satın alabileceğimi!

Ilan et dünyaya, ILAN hissiyatini

oku, kendi kararını kendin ver

oku, kendi kararını kendin ver

oku, kendi kararını kendin ver