Töre

Yok kurgu değil, gerçeği…
Değildir Yeşilçam örneği…
Türkün örf ve adetleri, binlerce yılda oluşan…
Artik…
Çağımıza uymayanın olduğu kadar ASLA geçerliliğini yitirmeyecek olan kimi güzel…
Kimi çirkin geleneklerimizin bütünü…
Türk’ü Türk…
Bir Türkiyelinin veya yabancının katiyen yüreğinde his edemeyeceği davranışlar, tepkiler bütünü.

Evet…
Türkçülüğün bir yerde devamı niteliğinde bir makale diyemem, kısacık, ufacık bölümü olarak bakmalıyız bu yazıya…
Çünkü…
Tablonun bütünüdür görmemiz, algılamamız gereken!

Öncelikle kavram tanımlamalarıyla giriş yapalım konuya ki…
Herke ayni dili konuşa…
Töre nedir kardeşim, töre…
Örf, adet, gelenek ve görenekler nedir?

10:00 / 09:00

Dolar 6,06
Euro 6,77
Çeyrek altın 408,28
Borsa 86895

Unutmadan…
Aslında bu yazı sabahki “zaten yaptı yapacağını” başlıklı yazımın devamı…
Ölüm…
İmkânsızlıklar yaktı içimi, üzdü beni…
Çalışamıyorum ki, el ekmek tutmaz oldu…
Oynayamıyor el, ayak eskisi gibi. Diyor kadın bu sabah, bir hanımefendi…
“Katılmış eski araba konvoyuna” 19 Mayıs anısına…
“Bu etkinliğe katılarak Atatürk’e karşı hayranlığımı, şükranımı dile getirmeye çalışıyorum”
Ben…
Yazarak, doğru bildiğimi öğretmeye çalışarak!

Töre:
Öteden beri > ortaklaşa < uygulana gelmiş örneğin ahlaki davranış biçimlerinin, alışkanlıkların…
Bir nevi yaşam tarzının, şu veya bu nedenle belirlenen kuralların, bu manzumelerin topuna verilen isimdir.
Başkaca bir ifade şekliyle, yazılı olmayan ama ağızdan nesilden nesile aktırılarak sürdürülen bir nevi hukuk kavramıdır, bir nevi mahkeme*.

* “Töre sözcüğü Eski Türkçede türetilmek, yaratılmak ve düzenlenmek anlamlarına gelen törü- fiilinden gelir. Türkçedeki en eski yazılı örneğine 735 yılında törü şeklinde („kanun, örf, düzen“ anlamında) rastlanır. Moğolcada özellikle „Cengiz Han kanunları“ anlamında töre şeklinde kullanılan sözcük, Moğolcanın etkisiyle 13. yüzyılda ‚törü’den ‚töre’ye dönüşmüş olabilir. “

Örf:
Yasalarla belirlenmemiş olmakla birlikte yasa değerinde olan, halkın kendiliğinden uyduğu, kural, ilke durumundaki gelenek.

Âdet:
Bir kimsenin yapmaya alıştığı, bir kural gibi uyduğu şey. Veya bir topluluk içinde öteden beri uyulan ve uygulanan kural.

Dikkat âdet başka adet başka bir şeydir. Adet = sayı veya adet kanaması, kadınlarda görülen ve düzenli bir şekilde tekrarlanan kanama

Gelenek:
Geçmişle olan bağlantı, öteden beri yapılagelen şeyler, alışkanlıklar.

Görenek:
Bir şeyi, başka türlüsünü, daha kolayını, daha işe yararını ya da yararlısını düşünmeksizin, atalardan dedelerden görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı.
Toplumsal bilimde; uyulması için herhangi bir yaptırım bulunmayan ya da yaptırımı çok yumuşak olan davranış.

>>> Devam edecek <<<
Jack, vesaire…
Bu gece dükkândayım, gidemem…
Ortalığı düzeltmeliyim, kendime bir çeki düzen…
İlaç vakti, gece yoruldukça…
İlham geldiğinde, can isteyince devam ederim. Adetlerimiz…
Yöresel…
Yöresel olduğu kadar genel, ben genele ağırlık vereceğim, vermek zorundayım…
Bilmediklerim üzerinde fikir yürütemem!