İlaç vakti, İngiliz Türkiyeli, Türk değil ki!

Geçti biraz ama iyiyim çok şükür.
Bilinç dediğin ne?
Bilinç nedir, nerededir
Nerede saklanır, gizlenir???

İnsan…
Önce bu soruya bir yanıt bulmak zorunda, sonra…
Sonra bu olguyu simüle (simülasyon = temaruz) etmeye çalışabilir…
Anlamak, benim çok önem verdiğim bir olgu, ille anlamak…
DIKKAT…
Öğrenmen gerektiğini > idrak etmek < yani kavramak, anlamak…
En azından bilimin bugünkü durumu ile insana özgü…
Bir şeyin bilincine varmak?

Dur bir dakika, biliyoruz ki örneğin hayvan deneylerinden…
Kimi hayvanda…
Belki deneme, yanılma yöntemi ama öğrenmesi gerektiğinin farkına varıyor!?

Hmmm…
Bu gerçeği ne etmeli?

Ayna testi örneğin, kimi hayvanlar aynada kendilerini görüyor, tanıyorlar…
Ben…
Bilincindeler!?

Bu gözlem özellikle sosyal çok gelişmiş hayvanlarda gözlemlenmekte. Peki…
Zekâ nedir öyleyse, düşünebilmek?
Düşünme özürlü mözürlü insan düşünen bir varlık…
Ya hayvanlar?

En azından biliyoruz ki kimi hayvan araç gereç kullanarak emellerine ulaşıyorlar!

Evet kimi hayvan > hedef gözeterek < hareket edebiliyor!

Bilincin…
Beyin ile ilintili olduğu tahmin edilmekte…
TAHMIN.

Ruhun…
Nerede olduğunu bilmediğimiz gibi!

>>> Cıvık mantar (Schleimpilze) <<< isminde bir mantar…
Beyni yok, beyinsiz…
Öğrenip, problem çözebiliyor!!!

Bu canlı türü bir kolektif zekaya sahip…
Hem “bireysel” hem bir araya geldiğinde toplu bir zekaya, ortak akla…
Hafızaya sahip!

DIKKAT DIKKAT DIKKAT
Sadece tanımlama diyorum, başka bir şey demiyorum!


MUTLAKA OKU

İngiliz…
Hem iktidardan HEM muhalefetten hesap soruyor…
İngiliz bu İngiliz…
Kimi canlı öküz gelir dünyaya, ömründe hiçbir şey öğrenmeden…
ÖKÜZ olarak ayrılır dünyadan!