Biliyor musun…
Farklı düşünceler, görüşler getirdi bizi bu günlere…
İnsan…
İnsandan beslenir. İçimizde kimi meşaleler vardır, ışıktırlar…
Karanlıkta bir aydınlık….
>>> Ve yine tabiat ana bize öğretiyor ki kimi canlıda ışık saçar <<<
Yaklaşanı yutmak için.

Yanılmıyorsam 70 metre…
70 metre sonrası kapkaranlık denizde…
Anlıyor musun ne demek istediğimi?
Hayat dediğin engin denize benzer…
Nerelerde hareket ettiğine bakar…
Kimine yem olmak nasiptir…
Kimi ışığın kendisidir!