Souveraineté

Rahmetli babamın sözüdür:
“Erkeğin, attığı adımlar duyulacak, girdiği, bulunduğu yerde varlığını his ettirecek, orayı dolduracak!”

Souveraineté, Fransızca kökenli bir kelime olup…
Bir şeylerin üstünde durmak, üstün olmak, duruma – vaziyete hakimiyet veya egemen olmak anlamında kullanılmaktadır. Hukuk kuramında bir kişinin veya bir toplumun oluşturduğu devletin bağımsızlığını ve egemenliğini vurgular, insan hakları bildirgesinin temel ilkesidir…
İnsanın…
Kendi kaderini, geleceğini tayin edebilme hakkı ve bu hakkın getirdiği “özgürlük”, sorumluluk ve görevler bütünüdür!

Affedersiniz…
Tabiri caiz ise iki ucu b.klu bir değnek misalidir egemenlik…
Özgürlüktür, bağımsızlık ancak sınırsız değildir…
Sorumluluklar ve görevler bütünüdür, bu açıdan bakıldığında herkesin, her toplumun harcı değildir…
Kısacası herkesin altından kalkabileceği, taşıyabileceği bir yük değildir!

Egemenlik…
Bağımsızlığını muhafaza edebilmek, bir hükme varabilmek, hüküm etmek…
Bilgi, bilinç, uzak görüşlülük ve neticede hesap – kitap işidir(!)

Almanya’da seçimler kapıda…
Dün akşam iki rakip televizyonda karşı karşıya geldiler, konulardan biri Türkiye idi…
Çok şükür…
Türkiye ve AB üyelik süreci, ilişkiler dondurulmalı mi?
Gibi bizi de ilgilendiren önemli konular dile getirildi. Ancak…
Türkiye değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni SÖZDE yöneten, hükme varan, hüküm eden…
“Hükümetten” söz edildi, haliyle >>> çalarak <<< oy çokluğuna erişsen…
Bu yüzden >>> meşruiyeti şüpheli <<< Recep Tayyip p.zevenginden de söz edildi…
Bu çok önemli bir tespit ve yerinde bir ayrımdır. Avrupalılara ama özellikle Almanlara tavsiyem…
Bu itin ve zihniyetin anladığı iki dil vardır…
Sopa ve para, sopa atılamayacağına göre, kurunun yanında yaşın yanacağını bile bile…
Para muslukları kesilmeli, her türlü ekonomik ilişki askıya alınmalıdır!!!

Türkiye Cumhuriyeti…
AKP gelene kadar >>> kendi kendine <<< yetebilen, kendini ayakta tutabilen sosyal ve ekonomik bir yapıya sahipti. Bu özelliği ile dünya ülkelerinde bu güce sahip, doğru hatırlıyorsam, yedi ülkeden biriydi! Rezil ettiler koca memleketi, bunun hesabi verilmeli!!!