Denmekte fayda var

Mee, meeee, me…

Me, me, me…
Gıtgıt gıdak, gıt, gıt, gidak…
Üürüüüüüüüüüüü…
Üürü ü, Üürüüüüüüüüüüü…
Ü, Ü, Üüüü…
Möööö…
Mö, möö, mö…
Muuu, muuu, mu…
Guru guru, guru guruuu, guru guru…
Hav, havvv, hav hav…
Aiiiiiiiiiiii, Ai, Aiiiiiiiiiiii…
Miyav, miyav, miyavvv…

Eğer bunu da anlamazlarsa, vallahi billahi günah benden gitti!