### Sadece şu kadarını diyebilirim şimdilik; Önder b.ku yedi! ###

Yok, vallahi billahi değil. Kuran çarpsın ki değil…
Altına girip üstesinden kalkamayacağım bir şey değil Allah’ın yardımı ile…
Ama…
Sağlık, sağlığı da s.ktir et…
Beyin…
Ve evet özel olarak bu kelimeyi kullanıyorum, beyin…
Acılar eşliğinde…
>>> istop <<< etmese!

Allahsız…
Yarı yolda bırakıyor beni, düşüyor kendi derdine!!!

Önce can sonra canan…
Ölüm, kalım…
Veya çok önemli bir şey olmadıktan sonra benden bir şey duymazsanız merak etmeyin…
SONUM…
Şüphesiz bu veya benzeri olacağını bile bile…

oku

Allah nefes verdiği sürece, bu kalp ama iyi ama kötü çarptığı sürece bu mücadele bitmez…
Bitmeyecek…
Susmam, susmayacağım. Ancak önümde yüz yıla yakın bir ömrün evrakları var…
Önderin elinden öper…
Salı’ya yetiştirmeliyim, bana müsaade!