Ulan bunak s.kerim senin ülkülerini

O hortlak…
Cehennem ateşlerinde kavrulası, sözde milliyetçi vampir, kan emici…
Türk İslam sentezinin savunucusu ve arkasından gelenler, gidenler bugünlerin zemin hazırlayıcısı…
Allah ile kul arasındaki ilişki…
Bireysel…
AMA milliyetçilik bir ortak bilinç meselesi!

Fiyatı yokmuş muş…
Her şeyin, herkesin var bir bedeli!