Ne küfür yiyorumdur şimdi

Üslubu lisan ayniyle insan…
Tüm küfürleri…
Hiç üzerime alınmadan iadeli taahhütlü geri yoluyorum!