Hepimiz

Biriz!
NOKTA

Yetmez Hoca…
Yetmez, hayal kurmasını öğret…
Hayal edileni yaşamasını da!

Din dersi…
Çok önemli, din insana gerekli…
Bir tutanak, bir umut…
Dizgin eder insanı. Öğret hoca öğret…
Sevgiyi…
Saygıyı…
Öğret bilimi, öğret isteyene dinimizi, DINLERI…
Had bildirmeden, sen kimsin diye aşağılamadan, insan kalarak insan olmayı öğret…
Öğret….
Sonradan görme, görgüsüz ayı olma!