„Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.*“

„Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir. Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın. Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber … „Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.*“ weiterlesen